Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 • AKTUALNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE
 • KONTAKTPropozycje zmian w procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

Zgodnie z zapisami Procedury aktualizacji LSR oraz Procedury zmiany kryteriów, zapraszamy do zapoznania się z projektowanymi zmianami w procedurach wyboru i oceny operacji planowanych do realizacji w ramach LSR. Zmiany te będą miały wpływ na wybór operacji i zadań do dofinansowania, dlatego zachęcamy do zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii do dnia 15.01.2018 r. godz. 10:00.

Zmiany dotyczące Procedur wyboru i oceny operacji wynikają z konieczności wprowadzenia większej przejrzystości i przystępności dokumentów dla każdego potencjalnego wnioskodawcy.Propozycje zmian w procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz w procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

Zgodnie z zapisami Procedury aktualizacji LSR oraz Procedury zmiany kryteriów, zapraszamy do zapoznania się z projektowanymi zmianami w procedurach wyboru i oceny operacji planowanych do realizacji w ramach LSR oraz procedurach wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych. Zmiany te będą miały wpływ na wybór operacji i zadań do dofinansowania, dlatego zachęcamy do zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii do dnia 13.11.2017 r. godz. 15.00.

Zmiany dotyczące procedur wyboru i oceny operacji wynikają ze zmiany przepisów oraz wytycznych w tym zakresie.Konferencja „FUNDUSZE UNIJNE DLA FIRM - znajdź wsparcie na rozwój biznesu”

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na konferencję „FUNDUSZE UNIJNE DLA FIRM - znajdź wsparcie na rozwój biznesu”, która odbędzie się w dniu 15.11.2017 r. w Hotelu Altus Prestige w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13.

Myślisz o rozwoju swoim i swojej firmy?
Szukasz wsparcia finansowego?
Poszukujesz terenów inwestycyjnych lub partnerów zagranicznych?

Weź udział w interesujących WYKŁADACH i PANELACH DYSKUSYJNYCH z udziałem ekspertów z zakresu wdrażania innowacji, współpracy nauki i biznesu, przedsiębiorczości i oferty funduszy europejskich dla firm.

Udział w konferencji i towarzyszących jej panelach dyskusyjnych jest bezpłatny.

Szczegóły na stronie www.scp-slask.pl.ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W JARMARKU ADWENTOWYM W SIEWIERZU

Siewierz to miasto o bogatej tradycji handlowej i jarmarcznej. W dzieje regionu wpisane są bowiem liczne przykłady kontaktów handlowych, które kształtowały się na przestrzeni minionych lat za sprawą rzemiosł i wytwórców ludowych.

Tegoroczny Siewierski Jarmark Adwentowy odbędzie się w sobotę 16 grudnia. Jarmark będzie miał charakter handlowy, ale poprzez prezentacje artystyczne, zajęcia warsztatowe, pokazy oraz degustacje kulinarne organizatorzy pragną również przybliżyć gościom odwiedzającym miasto, jego barwną kulturę, smaki i piękną tradycję.

Do udziału w przedsięwzięciu organizatorzy zapraszają zainteresowanych wystawców, przedsiębiorców, twórców ludowych i rzemieślników.

Do współpracy zachęcają szczególnie przedsiębiorców, którzy oferują produkty spożywcze: tradycyjne wędliny, wypieki, warzywa, owoce, soki, miody, nalewki i browary rzemieślnicze oraz wiele innych produktów tradycyjnych, ekologicznych, regionalnych, a przede wszystkim smacznych i zdrowych.

Do udziału w jarmarku organizatorzy zapraszają również wystawców prezentujących różnorodne rękodzieło i rzemiosło. Motywem przewodnim, który zagości na stoiskach wystawców powinno być Boże Narodzenie i tradycje świąteczne, aby przedmioty posłużyć mogły jako dekoracje lub prezenty.

Planuje się, aby odwiedzający kramy mogli poznać tradycyjne smaki kuchni regionalnej, a także zakupić wyjątkowe produkty spożywcze oraz oryginalne rękodzieło od wytwórców. Jarmark stanowi więc doskonałe wydarzenie promocyjne dla producentów i przedsiębiorców, którzy poprzez uczestnictwo będą mogli pozyskać nowych klientów oraz zbudować wizerunek swojej marki i go rozpowszechnić.

Zachęcamy Państwa do zgłoszenia swojego stoiska, poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej w załączniku i przekazanie jej do Urzędu Miasta i Gminy Siewierz w terminie do 17 listopada 2017 r.
Kartę można przekazać drogą elektroniczną na adres: m.machura@siewierz.pl lub drogą pocztową na adres: Referat Oświaty, Kultury i Promocji Urząd Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz. Szczegółowych informacji udzielają również pracownicy Referatu Oświaty, Kultury i Promocji – tel. (032) 649 94 85 w godzinach pracy Urzędu.Informacja

Zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR - Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" udostępnia poniżej do konsultacji Lokalną Strategie Rozwoju z projektowanymi zmianami. Proponowane zmiany do LSR uwidocznione zostały w tekście poprzez przekreślenia oraz dodanie nowego brzmienia czcionką w kolorze czerwonym.

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i sugestii do dnia 03.11.2017r.Relacja ze spotkań informacyjnych

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” zakończyła cykl spotkań informacyjnych z mieszkańcami gmin, które należą do obszaru działania LGD. Spotkania rozpoczęły się 9 października w Urzędzie Miejskim w Woźnikach. Kolejne odbyły się w Siewierzu, Mierzęcicach, Świerklańcu, Psarach, Ożarowicach i Bobrownikach.

Celem spotkań było przekazanie informacji na temat stanu realizacji założeń LSR, czyli osiąganych wskaźników i problemów związanych z realizacją przyjętych procedur oraz przekazanie informacji dotyczących zasad związanych z naborami zaplanowanymi w II półroczu 2017 r. i w I półroczu 2018 r. - omówienie dokumentów, celów, wskaźników, terminów, procedur wyboru i zasad realizacji oraz rozliczania otrzymanego wsparcia.

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, jednostek samorządu terytorialnego, osób chcących podjąć działalność gospodarczą, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Spotkania prowadzili pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania. Obecny na spotkaniach był również Przewodniczący Zarządu LGD - p. Jerzy Jóźwik.

Prezentacja ze spotkań dostępna jest w zakładce materiały informacyjne.

Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniach!Nowe wzory dokumentów

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w zakładce Formularze wniosków.Spotkania informacyjne

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące stanu realizacji założeń Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zasad związanych z naborami wniosków zaplanowanymi w II półroczu 2017 r. i w I półroczu 2018 r.

  Terminy spotkań:
 • 09.10.2017 r. godz. 14.30 – Urząd Miejski w Woźnikach, ul. Rynek 11,
 • 10.10.2017 r. godz. 14.00 – Urząd Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16,
 • 11.10.2017 r. godz. 15.00 – Urząd Gminy w Mierzęcicach, ul. Wolności 95,
 • 16.10.2017 r. godz. 15.00 – Urząd Gminy w Świerklańcu, ul. Młyńska 3,
 • 17.10.2017 r. godz. 14.00 – Urząd Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4,
 • 18.10.2017 r. godz. 15.00 – Urząd Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15,
 • 19.10.2017 r. godz. 17.00 – Urząd Gminy w Bobrownikach, ul. Gminna 8.

  Program:
 • Przekazanie informacji na temat stanu realizacji założeń LSR – osiągane wskaźniki, problemy związane z realizacją przyjętych procedur,
 • Przekazanie informacji dotyczących zasad związanych z naborami zaplanowanymi w II półroczu 2017 r. i w I półroczu 2018 r. – omówienie dokumentów, celów, wskaźników, terminów, procedur wyboru i zasad realizacji oraz rozliczania otrzymanego wsparcia.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod numerem telefonu 32 380 23 28 lub za pośrednictwem maila lgd@lgd-brynica.plSpotkania dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza beneficjentów i potencjalnych beneficjentów PROW 2014-2020 na spotkania, podczas których zostaną omówione następujące tematy:

 1. Zasady rozliczania operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” oraz operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 2. Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020.
 3. Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych oraz zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020.

Spotkania odbędą się w następujących termiach:

 • 28 września 2017 r. – Katowice (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, Sala Kolumnowa)
 • 17 października 2017 r. – Częstochowa (Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 70/126, sala konferencyjna)
 • 18 października 2017 r. – Bielsko-Biała (Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – Oddział w Bielsku-Białej, ul. Gen. M. Boruty-Spiechowicza 24, sala na IV piętrze).

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: pgorzalka@slaskie.pl podając imię i nazwisko uczestnika, numer kontaktowy, adres e-mail oraz wybrane miejsce i termin spotkania. Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 22 września 2017 roku.Zmiany w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje zaktualizowana Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Zmiany w Księdze polegały na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne.

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 zawiera informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020".

Szczegóły znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju WsiZmiany w Procedurach oceny operacji współfinansowanych z RPO pod względem zgodności z LSR

Informujemy, że w związku z wprowadzonymi zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” nastąpiła aktualizacja Procedury oceny operacji współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”. Poniżej znajduje się zaktualizowana procedura wraz z załącznikami.26.07.2017 r. – Wynik ponownej oceny projektu złożonego w ramach naboru nr 2/2017

W dniu 21.07.2017 r. odbyło się IV posiedzenie członków Rady LGD, podczas którego Rada zapoznała się z rozstrzygnięciem protestu w sprawie negatywnego wyniku oceny wniosku. Projekt, którego dotyczył protest, został ponownie oceniony według lokalnych kryteriów wyboru. Rada dokonała również ustalenia kwoty wsparcia dla operacji.
Poniżej publikujemy Listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej oraz Protokół z posiedzenia Rady LGD.Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

Szanowni Państwo,

zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 21.07.2017 r. o godz. 16:30 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

Przewodniczący Rady
Lokalnej Grupy Działania
„Brynica to nie granica”
Stanisław PaksFestiwal Wolontariatu „Chcieć to móc” i II Ceramiczna Noc Świętojańska

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej serdecznie zaprasza na II Ceramiczną Noc Świętojańską, która odbędzie się w Lubszy, 24 czerwca 2017 roku.
Nocy Ceramicznej towarzyszyć będzie Festiwal Wolontariatu pod hasłem "Chcieć to móc" - czyli prezentacja lokalnych i zaprzyjaźnionych z Lubszą grup i organizacji pozarządowych oraz/lub ich działalności i twórczości.

Można zgłaszać swoje organizacje do udziału w festiwalu pod numerem tel. 603890267 do czwartku - 22 czerwca. Forma prezentacji jest dowolna - może to być stanowisko z ulotkami, prezentacja na scenie, pokazanie własnych osiągnięć itp.

Szczegóły w załącznikach.Informacja

Zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR - Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" udostępnia poniżej do konsultacji Lokalną Strategie Rozwoju z projektowanymi zmianami. Proponowane zmiany do LSR uwidocznione zostały w tekście poprzez przekreślenia oraz dodanie nowego brzmienia czcionką w kolorze czerwonym.

Powyższe zmiany dotyczą:
- Rozdziału V „Cele i wskaźniki”
- Załącznika „Plan Działania”
- Załącznika „Plan komunikacyjny”

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i sugestii do dnia 19.06.2017r. do godziny 15.00Posiedzenie Rady LGD

W dniu 8 czerwca br. odbyło się III posiedzenie członków Rady LGD, podczas którego Rada zapoznała się z protestami wniesionymi przez wnioskodawców oraz dokonała weryfikacji wyników ocenionych operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach. Ostatecznie członkowie Rady podjęli uchwały w sprawie podtrzymania podjętych rozstrzygnięć wyrażonych w uchwałach z dnia 17.05.2017 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach budżetu LGD, które dotyczyły projektów wnioskodawców wnoszących protest.Zaproszenie na XX Walne Zebranie Członków LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
zaprasza członków

na XX Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r. (wtorek) o godzinie 17:00 w Pyrzowicach ul. Centralna 5 , biurowiec MŚP - II piętro sala 203. II termin zebrania wyznacza się na godz. 17:30.

  Proponowany porządek obrad XX Walnego Zebrania Członków:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2016.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
 9. Przedstawienie sprawozdania Rady za 2016 r.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2016 r.
  2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
  3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady za 2016 r.
 11. Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”:
  1. Przedstawienie proponowanych zmian,
  2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
 12. Przyjęcie zmian w Harmonogramie realizacji planu komunikacji dla działań przewidzianych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” w roku 2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego i członka Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
 14. Wybory uzupełniające do Zarządu LGD „Brynica to nie granica”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Wiceprzewodniczącego i członka Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie Zebrania.

Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

Przewodniczący Zarządu

/-/ Jerzy JóźwikZmiana numeru konta bankowego

Informujemy, że w związku z połączeniem Banku Spółdzielczego w Mierzęcicach z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym w Krakowie nastąpiła zmiana numeru konta bankowego Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.

Aktualny numer konta, na który należy wpłacać składki członkowskie, to:

KBS Oddział Mierzęcice 82 85910007 0380 0380 0824 0001Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

Szanowni Państwo,

zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 8.06.2017 r. o godz. 16:00 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

Na posiedzeniu Rada rozpatrzy protesty wniesione przez Wnioskodawców oraz dokona weryfikacji wyniku dokonanej oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście.

Przewodniczący Rady
Lokalnej Grupy Działania
„Brynica to nie granica”
Stanisław Paks22.05.2017 - Wyniki oceny złożonych wniosków w ramach naborów nr 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017 i 5/2017

W dniu 17.05.2017 r. Rada LGD dokonała oceny i wyboru operacji do dofinansowania:

 • w ramach naboru nr 1/2017 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy,
 • w ramach naboru nr 2/2017 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.2 Rozwój inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy,
 • w ramach naboru nr 3/2017 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.3 Rozwój inkubatorów produktu lokalnego,
 • w ramach naboru nr 4/2017 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne,
 • w ramach naboru nr 5/2017 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.1.2 Budowa i remonty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Rada dokonała weryfikacji wstępnej oceny operacji dokonanej przez biuro przy uwzględnieniu wyników oceny zgodności z LSR, oceniła operacje według lokalnych kryteriów wyboru oraz dokonała ustalenia kwoty wsparcia dla operacji, które uzyskały minimalną liczbę punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru. Wnioski złożone w ramach operacji, które zostały wybrane do dofinansowania zostaną przekazane do Zarządu Województwa Śląskiego w celu dalszej weryfikacji.

Poniżej publikujemy Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD dla poszczególnych naborów oraz Protokół z posiedzenia Rady LGD.Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

Szanowni Państwo,

zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 17.05.2017 r. o godz. 16:00 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

Na posiedzeniu Rada dokona oceny zgodności złożonych projektów w naborach dotyczących przedsięwzięć:

 • P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy,
 • P.2.2.2 Rozwój inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy,
 • P.2.2.3 Rozwój inkubatorów produktu lokalnego,
 • P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne,
 • P.1.1.2 Budowa i remonty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

z Lokalną Strategią Rozwoju oraz oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z "Procedurą wyboru i oceny operacji oraz kryteriami wyboru operacji" (dostępne w zakładce Dokumenty Stowarzyszenia - Dokumenty aktualne na dzień 02.03.2017 r. - Załącznik nr 3).

Przewodniczący Rady
Lokalnej Grupy Działania
„Brynica to nie granica”
Stanisław PaksPodsumowanie naborów wniosków

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. zakończyliśmy nabory wniosków nr 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017 i 5/2017.

W ramach naboru nr 1/2017 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy wpłynęło 12 wniosków.

W ramach naboru nr 2/2017 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.2 Rozwój inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy wpłynęło 5 wniosków.

W ramach naboru nr 3/2017 w zakresie przedsięwzięcia: P.2.2.3 Rozwój inkubatorów produktu lokalnego wpłynął 1 wniosek.

W ramach naboru nr 4/2017 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne wpłynęły 4 wnioski.

W ramach naboru nr 5/2017 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.1.2 Budowa i remonty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wpłynęło 8 wniosków.

Jednocześnie informujemy, że została rozpoczęta weryfikacja wstępna operacji dokonywana przez pracowników Biura LGD. W następnej kolejności, Rada LGD dokona oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz z Programem, a także oceni wnioski według lokalnych kryteriów wyboru.„Ty Też Możesz! – wsparcie na rozwój przedsiębiorczości dla osób w wieku 50+ z obszaru Województwa Śląskiego”

Projekt „Ty Też Możesz!” ma na celu wzrost aktywności zawodowej 65 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które ukończyły 50 r.ż. i zamieszkują na terenie Woj. Śląskiego.

Uczestnicy projektu zostaną objęci szkoleniami w zakresie ABC przedsiębiorczości oraz indywidualnymi usługami doradczymi. W wyniku powyższych działań uczestnicy projektu przygotują biznesplany, na podstawie których będą prowadzić własną działalność gospodarczą.

65 autorów biznesplanów dostanie dofinansowanie w wysokości do 24 000 zł na otwarcie własnej działalności, a także zostanie objętych wsparciem pomostowym w postaci usług doradczych oraz wsparciem finansowym do 1750 zł przez pierwsze 6/12 miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej: http://dotacjeslaskie.zgd.com.pl

Informacje można uzyskać także w Biurze Projektu:
ul. Górnych Wałów 7/27, 44-100 Gliwice
e-mail: dotacjeslaskie@zgd.com.pl
tel.: 695 434 343Siewierski Jarmark Wielkanocny

W dniach 7 i 8 kwietnia na Rynku w Siewierzu odbędzie się Siewierski Jarmark Wielkanocny. Celem jarmarku jest przybliżenie i prezentacja tradycji oraz dorobku kulturalnego związanego ze świętami wielkanocnymi, a także promocja produktów regionalnych i tradycyjnych. W trakcie kiermaszu będzie można kupić oryginalne, dekoracyjne jajka, wianki, stroiki i inne świąteczne i wiosenne ozdoby.Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów w ramach poddziałania 9.1.4 i 9.2.4

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne, które odbędzie się w najbliższy czwartek (30 marca) w Katowicach, w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Dąbrowskiego 23. Tematyka spotkania będzie dotyczyła konkursów w ramach Poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie (RPSL.09.01.04-IZ.01-24-151/17) oraz Poddziałania 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie (RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17).

Bezpośredni link do ogłoszenia dot. spotkania wraz z formularzem rejestracyjnym.Portal Ogłoszeń ARiMR

Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowano szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Portalu Ogłoszeń dla wnioskodawców/beneficjentów.

Od dnia uruchomienia Portalu Ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy/dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców/dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń będzie możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ARiMR.

Portal Ogłoszeń dostępny jest pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl06.03.2017 r. - Ogłoszenie o naborze nr 5/2017

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

NABÓR nr 5/2017
w zakresie Przedsięwzięcia:
P.1.1.2 Budowa i remonty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

 • Termin składania wniosków: 21 marca 2017 r. – 11 kwietnia 2017 r.
 • Limit środków dostępnych w naborze: 1 620 000,00 zł
 • Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych06.03.2017 r. - Ogłoszenie o naborze nr 4/2017

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

NABÓR nr 4/2017
w zakresie Przedsięwzięcia:
P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne

 • Termin składania wniosków: 21 marca 2017 r. – 11 kwietnia 2017 r.
 • Limit środków dostępnych w naborze: 1 356 273,00 zł
 • Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych06.03.2017 r. - Ogłoszenie o naborze nr 3/2017

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

NABÓR nr 3/2017
w zakresie Przedsięwzięcia:
P.2.2.3 Rozwój inkubatorów produktu lokalnego

 • Termin składania wniosków: 21 marca 2017 r. – 11 kwietnia 2017 r.
 • Limit środków dostępnych w naborze: 500 000,00 zł
 • Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
 • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych06.03.2017 r. - Ogłoszenie o naborze nr 2/2017

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

NABÓR nr 2/2017
w zakresie Przedsięwzięcia:
P.2.2.2 Rozwój inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy

 • Termin składania wniosków: 21 marca 2017 r. – 11 kwietnia 2017 r.
 • Limit środków dostępnych w naborze: 700 000,00 zł
 • Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
 • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych06.03.2017 r. - Ogłoszenie o naborze nr 1/2017

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

NABÓR nr 1/2017
w zakresie Przedsięwzięcia:
P.2.2.1 Tworzenie inicjatyw lokalnych o charakterze usługowym, w tym kreowanie współpracy

 • Termin składania wniosków: 21 marca 2017 r. – 11 kwietnia 2017 r.
 • Limit środków dostępnych w naborze: 400 000,00 zł
 • Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez: Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
 • Forma wsparcia: PremiaKomunikat

Informujemy, że ze względu na spotkanie przedstawicieli LGD w Urzędzie Gminy w Bobrownikach, w dniu 2 marca br. biuro LGD „Brynica to nie granica” czynne będzie do godz. 14.30.

Za utrudnienia przepraszamy!Informacja o anulowaniu naborów wniosków nr 1/2016, 2/2016 i 3/2016

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” informuje o anulowaniu naborów wniosków o przyznanie pomocy:

 • nr 1/2016 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne,
 • nr 2/2016 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.1.2 Budowa i remonty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
 • nr 3/2016 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.1.3 Budowa i remonty infrastruktury kulturalnej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Ponowne ogłoszenie naborów wniosków dotyczących przedsięwzięć P.1.1.1, P.1.1.2 oraz P.1.1.3 z zakresu „Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” planowane jest na początek marca br.Informacja

Zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR - Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" udostępnia poniżej do konsultacji Lokalną Strategie Rozwoju z projektowanymi zmianami. Proponowane zmiany do LSR uwidocznione zostały w tekście poprzez przekreślenia oraz dodanie nowego brzmienia czcionką w kolorze czerwonym.

Powyższe zmiany dotyczą:
- Rozdziału VIII „Budżet LSR”
- Załącznika „Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu”
- Załącznika „Plan komunikacyjny”

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i sugestii do dnia 13.02.2017r. do godziny 10.00Portal Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców/beneficjentów

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal zostanie udostępniony do 18 marca br., natomiast 30 dni przed planowanym udostępnieniem Portalu, ARiMR opublikuje szczegółowe informacje dotyczące jego lokalizacji, obsługi oraz o sposobie nabywania uprawnień niezbędnych do zalogowania się na Portalu.

Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy / dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców / dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ARiMR.Propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Zgodnie z zapisami Procedury aktualizacji LSR oraz Procedury zmiany kryteriów, zapraszamy do zapoznania się z projektowanymi zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w procedurach wyboru i oceny operacji planowanych do realizacji w ramach LSR, w szczególności ze zmianą lokalnych kryteriów wyboru. Zmiany te będą miały wpływ na wybór operacji do dofinansowania, dlatego zachęcamy do zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii do dnia 17.01.2017 r. godz. 10.00.

Zmiany dotyczące LSR oraz procedur wyboru i oceny operacji wynikają z uwag zgłaszanych przez potencjalnych beneficjentów korzystających z doradztwa w LGD.ZAPROSZENIE na XIX Walne

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
zaprasza członków

na XIX Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2017 r. (środa) o godzinie 17:00 w Pyrzowicach ul. Centralna 5 , biurowiec MŚP - II piętro sala 203. II termin zebrania wyznacza się na godz. 17:30.

  Proponowany porządek obrad XIX Walnego Zebrania Członków:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” na lata 2014-2020.
  1. Przedstawienie proponowanych zmian,
  2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
 8. Przyjęcie zmian w Procedurach wyboru i oceny operacji oraz kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
  1. Przedstawienie proponowanych zmian,
  2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
 9. Przyjęcie zmian w Procedurach wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli oraz kryteriach wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
  1. Przedstawienie proponowanych zmian,
  2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
 10. Przyjęcie zmian w Procedurach wyboru i oceny operacji własnych oraz kryteriach wyboru operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
  1. Przedstawienie proponowanych zmian,
  2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
 11. Przyjęcie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
  1. Przedstawienie proponowanych zmian,
  2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
 13. Wybory uzupełniające do Rady LGD „Brynica to nie granica”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie Zebrania.

Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

Przewodniczący Zarządu

/-/ Jerzy Jóźwik23.12.2016 - Wyniki oceny złożonych wniosków w ramach naborów nr 1/2016, 2/2016 i 3/2016

W dniu 19.12.2016 r., podczas pierwszego posiedzenia w nowym okresie programowania, Rada LGD dokonała oceny i wyboru operacji do dofinansowania:

 • w ramach naboru nr 1/2016 w zakresie Przedsięwzięcia P.1.1.1. Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne;
 • w ramach naboru nr 2/2016 w zakresie Przedsięwzięcia P. 1.1.2. Budowa i remonty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej;
 • w ramach naboru nr 3/2016 w zakresie Przedsięwzięcia P.1.1.3. Budowa i remonty infrastruktury kulturalnej i wspomagającej inicjatywy kulturalne.

Rada dokonała weryfikacji wstępnej oceny operacji dokonanej przez biuro przy uwzględnieniu wyników oceny zgodności z LSR, oceniła operacje wg lokalnych kryteriów wyboru oraz dokonała ustalenia kwoty wsparcia dla operacji, które uzyskały minimalną liczbę punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru. Wnioski złożone w ramach operacji, które zostały wybrane do dofinansowania przekazano do Zarządu Województwa Śląskiego w celu dalszej weryfikacji.

Poniżej publikujemy Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i zgodnych z LSR, Listy operacji wybranych dla poszczególnych naborów oraz Protokół z posiedzenia Rady LGD.I Woźnicki Jarmark Bożonarodzeniowy

Serdecznie zapraszamy na I Woźnicki Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się na Rynku w Woźnikach w dniu 18.12.2016r. od godz. 14.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 794 400 470 lub mailowo: galeria.kultury@gmail.com od wtorku do piątku w godz. od 10.00 - 21.00Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

Szanowni Państwo,

zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 19.12.2016 r. o godz. 16:30 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

Na posiedzeniu Rada dokona oceny zgodności złożonych projektów w naborach dotyczących przedsięwzięć:

 • P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne
 • P.1.1.2 Budowa i remonty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
 • P.1.1.3 Budowa i remonty infrastruktury kulturalnej i wspomagającej inicjatywy kulturalne

z Lokalną Strategią Rozwoju, oraz oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z "Procedurą wyboru i oceny operacji oraz kryteriami wyboru operacji" (dostępne w zakładce Dokumenty Stowarzyszenia - Dokumenty aktualne na dzień 28.10.2016 r. - Załącznik nr 3).

Przewodniczący Rady
Lokalnej Grupy Działania
„Brynica to nie granica”
Stanisław PaksPodsumowanie naborów wniosków z zakresu: „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 1 grudnia 2016 r. zakończyliśmy nabory wniosków nr 1/2016, 2/2016 i 3/2016.

W ramach naboru nr 1/2016 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne wpłynęło 5 wniosków.

W ramach naboru nr 2/2016 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.1.2 Budowa i remonty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wpłynęło 9 wniosków.

W ramach naboru 3/2016 w zakresie przedsięwzięcia: P.1.1.3 Budowa i remonty infrastruktury kulturalnej i wspomagającej inicjatywy kulturalne wpłynął 1 wniosek.

Jednocześnie informujemy, że została rozpoczęta weryfikacja wstępna operacji dokonywana przez pracowników Biura LGD. W następnej kolejności, Rada LGD dokona oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz z Programem, a także oceni wnioski według lokalnych kryteriów wyboru.Konferencja „Fundusze unijne dla firm”

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na konferencję pn. „Fundusze unijne dla firm”, która odbędzie się 7.12.2016 r. (środa) w Hotelu ANGELO w Katowicach.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, proszone są o dokonywanie rejestracji na www.scp-slask.pl.

Udział w konferencji i towarzyszących jej warsztatach jest bezpłatny. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły dot. konferencji znajdują się w załącznikach.Jarmark bożonarodzeniowy w Siewierzu

Szanowni Państwo,

Gmina Siewierz rozpoczęła przygotowania do organizacji jarmarku bożonarodzeniowego w dniu 17 grudnia br. na Rynku w Siewierzu. W związku z tym, serdecznie zaprasza do zgłaszania się wystawców chcących zaprezentować swoje produkty podczas jarmarku.

Do współpracy zachęca szczególnie przedsiębiorców, którzy oferują świeże owoce, warzywa i zioła, sery, tradycyjne wędliny, ryby, miody, wina, nalewki i browary rzemieślnicze oraz wiele innych produktów i potraw tradycyjnych, ekologicznych, regionalnych, a przede wszystkim smacznych i zdrowych. Do udziału w jarmarku zapraszamy również wystawców prezentujących różnorodne rękodzieło i rzemiosło, tj.: wytwarzanie biżuterii, ozdób, stroików, zabawek ludowych, garncarstwo, ceramikę, malarstwo, rzeźbę, decoupage, wyplatanie ze słomy, wikliniarstwo i inne.

Motywem przewodnim, który zagości na stoiskach wystawców powinno być Boże Narodzenie i tradycje świąteczne, aby przedmioty posłużyć mogły jako dekoracje lub prezenty oraz trafić na świąteczne stoły.

Udział można zgłaszać do 30 listopada br.

Więcej informacji na stronie.Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie

W dniach 25-27 listopada 2016 odbędą się Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie. W programie znalazły się m.in. konferencje i debaty poświęcone tematyce rolnictwa oraz atrakcje kulinarne i muzyczne.

Szczegółowy program i zaproszenie znajdują się w załącznikach.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w targach prosimy o kontakt z Lokalną Grupą Działania do dnia 14 listopada pod numerem 32 380 23 28 lub za pośrednictwem maila lgd@lgd-brynica.pl.02.11.2016 r. - Ogłoszenie o naborze nr 3/2016

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

NABÓR nr 3/2016
w zakresie Przedsięwzięcia:
P.1.1.3 Budowa i remonty infrastruktury kulturalnej i wspomagającej inicjatywy kulturalne

 • Termin składania wniosków: 17 listopada 2016 r. – 01 grudnia 2016 r.
 • Limit środków dostępnych w naborze: 144 000,00 zł
 • Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych.02.11.2016 r. - Ogłoszenie o naborze nr 2/2016

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

NABÓR nr 2/2016
w zakresie Przedsięwzięcia:
P.1.1.2 Budowa i remonty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

 • Termin składania wniosków: 17 listopada 2016 r. – 01 grudnia 2016 r.
 • Limit środków dostępnych w naborze: 1 620 000,00 zł
 • Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych.02.11.2016 r. - Ogłoszenie o naborze nr 1/2016

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

NABÓR nr 1/2016
w zakresie Przedsięwzięcia:
P.1.1.1 Budowa i remonty obiektów pełniących ważne funkcje publiczne

 • Termin składania wniosków: 17 listopada 2016 r. – 01 grudnia 2016 r.
 • Limit środków dostępnych w naborze: 1 525 000,00 zł
 • Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 • Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych.Relacja ze spotkań informacyjnych

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” jako strona Umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” zawartej z Województwem Śląskim ma obowiązek realizacji tzw. „Planu Komunikacji”. Zgodnie z jego założeniami, LGD przeprowadziła cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów pomocy.

Spotkania rozpoczęły się 3 października br. w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz. Kolejne odbyły się w Ożarowicach, Mierzęcicach, Woźnikach, Bobrownikach, Świerklańcu i Psarach. Celem spotkań było przedstawienie głównych zasad organizacji najbliższych konkursów dotyczących Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz Rozwoju przedsiębiorczości poprzez podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi. Przedstawiono warunki konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy, harmonogram naboru wniosków, cele, które są określone w LSR i w które musi wpisywać się dana operacja, aby otrzymać dofinansowanie, lokalne kryteria wyboru, na podstawie których Rada LGD będzie oceniać wnioski, wskaźniki, które muszą zostać zrealizowane oraz alokację dostępnych środków na poszczególne cele i przedsięwzięcia.

Spotkania cieszyły się zainteresowaniem ze strony osób chcących podjąć działalność gospodarczą, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców.

Spotkania prowadzili pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania. Obecny na spotkaniach był również Przewodniczący Zarządu LGD- p. Jerzy Jóźwik, który odpowiadał na liczne pytania dotyczące zakresu poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prezentacja ze spotkań dostępna jest w zakładce Materiały informacyjne

Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniach!Szkolenia Rady, Zarządu oraz pracowników LGD

W dniu 29 września br. członkowie Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” wzięli udział w szkoleniu pn. „Metodyka pracy Rady w zakresie zgodności operacji i ich oceny według lokalnych kryteriów w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz sposób sporządzania i wypełniania dokumentacji związanej z oceną i wyborem wniosków”.
Celem szkolenia było zapoznanie członków Rady z procedurami wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Następnego dnia, tj. 30 września br. członkowie Zarządu i pracownicy biura LGD wzięli udział w szkoleniu, które dotyczyło zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenia odbyły się w biurze Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” i zostały zorganizowane zgodnie z „Planem szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura”.

Dziękujemy wszystkim za obecność!Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

Szanowni Państwo,

informujemy, że na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawiły się Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacje dostępne są w załączniku oraz pod linkiem ARiMRSpotkania informacyjne

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne, dotyczące zasad organizacji konkursów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, a w szczególności przedstawienia celów, kryteriów, sposobu realizacji oraz procedur naboru wniosków.

Terminy spotkań:

 1. 03.10.2016 r. godz. 16.00 Urząd Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16
 2. 04.10.2016 r. godz. 16.00 Urząd Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15
 3. 05.10.2016 r. godz. 16.00 Urząd Gminy w Mierzęcicach, ul. Wolności 95
 4. 06.10.2016 r. godz. 16.00 Urząd Miejski w Woźnikach, ul. Rynek 11
 5. 10.10.2016 r. godz. 16.00 Urząd Gminy w Bobrownikach, ul. Gminna 8
 6. 12.10.2016 r. godz. 16.00 Urząd Gminy w Świerklańcu, ul. Młyńska 3
 7. 13.10.2016 r. godz. 16.00 Urząd Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4

Spotkania odbędą się w Salach posiedzeń poszczególnych Urzędów Gmin.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o konieczne potwierdzenie udziału w spotkaniu pod numerem telefonu 32 380 23 28 lub za pośrednictwem maila lgd@lgd-brynica.plNabory RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Osi Priorytetowej X REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA:

Poddziałanie 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych– wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.
Ogłoszenie o naborze

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30.09.2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 14.12.2016 r. (do godz. 12:00).

Rolą Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” jest wydawanie opinii o zgodności operacji z celami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju, która jest wymagana już na etapie składania wniosku.

Wnioskodawcy planujący ubiegać się o dofinansowanie w ramach powyższego naboru są zobligowani do wystąpienia do LGD z prośbą o wydanie opinii zgodności ich projektu z LSR.

Ważne!
Powyższa informacja nie dotyczy naborów ogłaszanych przez LGD „Brynica to nie granica”. Nabory wniosków w ramach inicjatywy LEADER planujemy ogłosić w listopadzie br.Komunikat

Zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR - Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" udostępnia poniżej do konsultacji Lokalną Strategie Rozwoju z projektowanymi zmianami. Proponowane zmiany do LSR uwidocznione zostały w tekście poprzez przekreślenia oraz dodanie nowego brzmienia czcionką w kolorze czerwonym.Aktualizacja procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami w procedurach wyboru i oceny operacji planowanych do realizacji w ramach LSR oraz zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii do dnia 21.09.2016 r. godz. 10.00.

Zmiany dotyczące procedur wyboru i oceny operacji wynikają z regulacji prawnych (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) oraz zgłaszanych uwag przez potencjalnych beneficjentów korzystających z doradztwa LGD.Aktualne formularze wniosków

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016 poz. 1390) informujemy, że zmianie uległy formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy.

Aktualne wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zachęcamy do zapoznania się z udostępnionymi dokumentami.

Link do stronyInformacja

Szanowni Państwo,

w dniu 2 września br. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Link do rozporządzenia

Informujemy również, że od dnia wejścia w życie ww. przepisów rozporządzenia obowiązują nowe Wytyczne w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, uwzględniające zmiany objęte ww. rozporządzeniem.

Link do wytycznych

W związku z publikacją nowych Wytycznych, Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” zobowiązana jest dostosować swoje procedury wyboru i oceny operacji do wydanych Wytycznych. Po wprowadzeniu zmian, LGD musi wystąpić do Zarządu Województwa Śląskiego z wnioskiem o aneks do umowy ramowej. Po zatwierdzeniu zmian, LGD będzie mogła ogłosić pierwszy nabór wniosków.

W obecnej sytuacji pierwsze nabory wniosków o przyznanie pomocy planowane są na listopad (Budowa i remont obiektów użyteczności publicznej, sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych), natomiast pierwszy konkurs skierowany dla przedsiębiorców prawdopodobnie zostanie ogłoszony na początku 2017 r. O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.Nabory RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Nabory są realizowane w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne i dotyczą następujących działań:

Działanie 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.
Ogłoszenie o naborze

Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne
Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.
Ogłoszenie o naborze

Rolą Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” jest wydawanie opinii o zgodności operacji z celami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wnioskodawcy planujący ubiegać się o dofinansowanie w ramach powyższych naborów są zobligowani do wystąpienia do LGD z prośbą o wydanie opinii zgodności ich projektów z LSR.

W załączniku znajduje się Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” na lata 2014-2020 obowiązująca na dzień ogłoszenia konkursów, tj. 29 lipca.Spotkanie informacyjne

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłosił konkursy, których przedmiotem jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych oraz Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne, Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych.

W związku z powyższym informujemy, że dnia 11 sierpnia br. o godz. 11.30 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbędzie się spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach powyższych konkursów.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie.

Ogłoszenie o konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dostępne jest tutaj.Dożynki Powiatu Lublinieckiego i XVII Dni Ziemi Woźnickiej

Serdecznie zapraszamy na Dożynki Powiatu Lublinieckiego, które będą połączone z XVII Dniami Ziemi Woźnickiej. Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 27-28 sierpnia 2016 r. na terenie MGOK w Woźnikach przy ul. Górnej 5.XII Festiwal Rozmaitości i Sztuki Wszelakiej

Gorąco zachęcamy twórców do wystawienia swoich prac w dziedzinie malarstwa, rzeźby, haftu, kowalstwa, wyrobów z łyka, biżuterii, wytwórców pamiątek, ceramiki i rozmaitości wszelakiej w dniu 15 sierpnia 2016 r. na Rynku w Woźnikach.

Dodatkowych informacji dotyczących festiwalu udzielają pracownicy MGOK w Woźnikach pod numerem telefonu: 34 357 30 37.Wzory dokumentów zawierdzone

Informujemy, że zakończono prace nad przygotowaniem wzorów formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020. Dokumenty zostały zaakceptowane przez MRiRW.

Odnośnik do strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaV Turniej Rycerski w Siewierzu

Serdecznie zapraszamy na V Turniej Rycerski w Siewierzu, który odbędzie się dniach 30-31 lipca na błoniach siewierskiego zamku.
Tegoroczny turniej w Siewierzu ma szczególny charakter, bowiem odbywać się będzie w 740. rocznicę nadania praw miejskich Siewierzowi (według dokumentów historycznych akt lokacyjny dla Siewierza datuje się na rok 1276). Turniej będzie upamiętniał także 1050-lecie Chrztu Polski. Przed nami więc kolejna odsłona turnieju, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród szerokiej publiczności. W tym roku na zamek w Siewierzu zjedzie się kilkuset miłośników historii, odtwórców historycznych z całej Polski.

Wzorem lat minionych, przedsięwzięcie odbywać się będzie w ciągu dwóch dni.
Sobota jest głównym dniem turnieju, około południa odtwórcy historyczni ruszą z siewierskiego rynku w barwnym pochodzie na błonia zamku siewierskiego gdzie oficjalnie rozpoczniemy V Turniej Rycerski. Tego dnia będziemy mogli zobaczyć m.in. zmagania rycerskie w różnych kategoriach i dyscyplinach, przyjrzeć się pracy rzemieślników, postrzelać z łuku i co najważniejsze przenieść się w czasie do epoki miecza i tarczy. Późnym, sobotnim popołudniem, gdy słońce będzie chylić się ku zachodowi Zamek Siewierski będzie przeżywał kolejne oblężenie w swojej ciekawej historii oraz Fireshow – pokazowi tańca z ogniem z efektami pirotechnicznymi. W niedzielę natomiast odbędą się finały turniejów rycerskich oraz łuczniczych i uroczyste wręczenie nagród. W ciągu trwania całego turnieju będzie można przyjrzeć się codziennemu życiu ludzi w średniowiecznym obozowisku.

Na wszystkich uczestników tego wydarzenia czeka moc atrakcji. Również w niedzielę, w godzinach od 16.00 do 18.00 szczególnie zapraszamy dzieci i młodzież, którzy będą mogli wziąć udział w Turnieju Miecza Sportowego i Strzelania z Łuku. W tym dniu będzie też okazja do spotkania z historykami i badaczami dziejów regionu. Dla najmłodszych uczestników turnieju – zwycięzców turniejowych zmagań miecza i łuku przewidziano atrakcyjne nagrody.Konkurs fotograficzny „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”

Szanowni Państwo!

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie śląskim informuje, iż w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 został ogłoszony konkurs fotograficzny „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”.

Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „dobrych praktyk” służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. Adresatami konkursu są osoby fizyczne, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego. Nadesłane zdjęcia będą oceniane w trzech kategoriach: tradycja, krajobraz oraz „dobre praktyki” w zakresie rozwoju śląskiej wsi. Dla laureatów nagrodzonych zdjęć Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie śląskim ufunduje nagrody rzeczowe. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2016 r.Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych

W dniach 27-28 czerwca br. pracownicy, członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” uczestniczyli w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych.

Celem szkolenia było zapoznanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Dziękujemy wszystkim za udział w szkoleniu!I Ceramiczna Noc Świętojańska w Lubszy

Zapraszamy na wspólne powitanie lata podczas wyjątkowej imprezy plenerowej. Po raz pierwszy w Lubszy, pod patronatem Związku Ceramików Polskich, I Ceramiczna Noc Świętojańska, która odbędzie się 24 czerwca 2016 roku, o godz. 18:00, na boisku szkolnym SP Lubsza.

Głównym punktem artystycznej akcji będzie plenerowy piec do wypału wyrobów ceramicznych, wykonanych podczas majowych warsztatów lepienia w glinie. 24 czerwca, na terenie boiska szkolnego w Lubszy, zostanie rozpoczęta jego budowa. Odpalenie nastąpi wczesnym popołudniem, natomiast punkt kulminacyjny będzie miał miejsce wieczorową porą i w nocy, kiedy to piec będzie płonął najmocniej i najjaśniej, dając nam możliwość podziwiania niezwykłego i efektownego widowiska.

Na ten czas zaplanowano wiele innych atrakcji:

 • Koncerty: folk słowiański zespołu Kuczeryki, grupa rockowa WolfSpree
 • Pokaz ogniowy
 • Warsztaty lepienia w glinie
 • Pokaz i warsztaty tańca irlandzkiego, Joanna Skrzeszowska
 • Tradycje świętojańskie: wspólne wicie wianków i poszukiwanie kwiatu paproci
 • Występy dzieci i młodzieży: spektakl teatralny W tę czarowną noc, kółko taneczne Tańczące Iskierki, Radosne Rytmy - debiut zespołu młodych bębniarzy grających na cajonach, pokaz karate Śląskiego Klubu Karate i Kickboxingu
 • Pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubszy, a także karaoke, konkursy z nagrodami, stoisko z ręcznie wykonaną biżuterią, zamki dmuchane dla dzieci, rozstrzygnięcie konkursu Lubszecka Muszla, dron nad imprezą!

Atrakcje kulinarne: kiełbaski przy ognisku, McCookie by Marek Pavellek, ciapkapusta, chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym i inne smakołyki.

Wydarzenia towarzyszące:

 • wystawa ceramiki Marceli Pospíšilovej z Kutnej Hory, gmach SP Lubsza, dostępna w czasie trwania imprezy
 • wystawa ceramiki Anny Osadnik, wernisaż 23 czerwca w Galerii Kultury w Woźnikach

Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej dzięki dofinansowaniu Gminy Woźniki. Głównymi partnerami są dwie instytucje: Szkoła Podstawowa im. J. Lompy w Lubszy, na terenie której odbywa się impreza, oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach. Inspiratorką i "kołem napędowym" całego przedsięwzięcia jest mieszkająca w Lubszy, pochodząca z Tarnowskich Gór, artystka Anna Osadnik (OSA). Patronat medialny objęło Polskie Radio Katowice.Pierwsze szkolenie dla pracowników, Zarządu oraz Rady LGD

W dniach 15-16 czerwca br. pracownicy, członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” brali udział w szkoleniu pn. „Zarządzanie procesem wdrażania lokalnych strategii rozwoju, funkcjonowaniem lokalnej grupy działania z uwzględnieniem roli i zadań poszczególnych organów LGD”.

Celem szkolenia było omówienie roli i zadań pracowników, Zarządu oraz Rady w funkcjonowaniu LGD na każdym etapie wdrażania LSR. Przedstawiono przepisy prawne regulujące działalność LGD oraz jej organów.

Dziękujemy wszystkim za udział w szkoleniu.Informacja

Informujemy, że Biuro LGD „Brynica to nie granica” jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.54. Dni Ziemi Siewierskiej

Serdecznie zapraszamy na Dni Ziemi Siewierskiej, które, jak co roku, odbywają się w pierwszy weekend czerwca na błoniach zamku siewierskiego. Obchodom 54. Dni Ziemi Siewierskiej będzie towarzyszyć szereg atrakcji oraz imprez towarzyszących. Na scenie wystąpią znani i lubiani artyści muzyki disco-polo, jak również sceny kabaretowej. Dwudniową imprezę rozpocznie tradycyjnie „Żakinada” ulicami miasta, gdzie w barwnym korowodzie zaprezentują się uczniowie ze szkół z Gminy Siewierz.

Organizatorzy mają nadzieję, że mieszanka muzyczno – kabaretowa spotka się z zainteresowaniem wszystkich mieszkańców oraz licznie odwiedzających Gminę Siewierz turystów i zapewni niezapomniane wrażenia.10-lecie LGD „Brynica to nie granica”

28 maja przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” świętowała 10-lecie swojej działalności. Impreza była połączona z Wielkim Piknikiem Rodzinnym, który był organizowany przez MGOK w Woźnikach.

Tego dnia zaplanowano występy wielu znakomitych zespołów. LGD reprezentował zespół „Sonitus” z Siewierza, „Od… do…” z Psar, chór „Jutrzenka” ze Świerklańca oraz „Kapela Regionalna” z Mierzęcic. Swój artystyczny program przedstawiły także dzieci z przedszkola w Woźnikach oraz Grupa Taneczna „Woźniki MGOK ESCAPE”.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację tej wyjątkowej imprezy. Szczególne podziękowania składamy Pani Jadwidze Fabiańczyk – Dyrektor MGOK w Woźnikach, wszystkim artystom, którzy zechcieli razem z nami świętować ten szczególny dzień, Paniom z Koła rękodzieła ze Świerklańca za prezentację swojej twórczości oraz zebranym gościom. Mamy nadzieję, że wszyscy będą miło wspominać ten wspólnie spędzony czas.XVIII Walne Zebranie Członków – relacja

18 maja br. odbyło się XVIII Walne Zebranie Członków LGD, które zostało połączone z uroczystością 10-lecia naszej działalności. Głównym tematem porządku obrad Walnego Zebrania Członków było przyjęcie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego Zarządu, przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy, zmiany w Statucie związane ze zmianami ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”, zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” oraz wręczenie pamiątkowych medali wszystkim członkom.

Przewodniczący Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”, Pan Jerzy Jóźwik przypomniał pokrótce początki Lokalnej Grupy Działania, a następnie podziękował wszystkim zebranym za ich zaangażowanie w funkcjonowanie LGD.

Spotkanie umilił słodki poczęstunek w postaci jubileuszowego tortu, który był niespodzianką przygotowaną przez Gminę Mierzęcice dla wszystkich zebranych gości. Po zebraniu uczestnicy zostali zaproszeni na kolację.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym niecodziennym wydarzeniu. Dziękujemy za te 10 lat wspólnych starań i pracy.Wielki Piknik Rodzinny i Jubileusz 10-lecia LGD

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na Wielki Piknik Rodzinny połączony z obchodami 10-lecia działalności Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”, który odbędzie się 28 maja 2016 r. (sobota) przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach (ul. Górna 5).

W programie przewidziano m.in. występy dzieci z przedszkola w Woźnikach, prezentacje artystyczne członków Lokalnej Grupy Działania, występ kabaretu Śląskie Trio Piotra Szefera oraz zabawę taneczną przy muzyce zespołu AKG z Woźnik.

Wszystkich, którzy chcą przyłączyć się do wspólnego świętowania, gorąco zapraszamy!Podpisanie umowy ramowej

10 maja 2016 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Lokalne Grupy Działania oraz Lokalne Grupy Rybackie podpisały umowy ramowe określające warunki i sposoby realizacji strategii rozwoju.

Ze strony Województwa Śląskiego umowy z beneficjentami podpisywał Pan Stanisław Dąbrowa, Wicemarszałek Województwa Śląskiego oraz Pan Jerzy Motłoch, Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich, a ze strony LGD „Brynica to nie granica” Pan Jerzy Jóźwik, Przewodniczący Zarządu oraz Pani Małgorzata Bednarek, Skarbnik Zarządu.

Lokalnej Grupie Działania „Brynica to nie granica” przyznano kwotę w wysokości 2 521 565,56 euro na realizację LSR ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

W nowym okresie programowania LGD swoim działaniem obejmą obszar 125 gmin, który jest zamieszkiwany przez 1 219 126 mieszkańców. Dzięki środkom, które otrzymają LGD, wnioskodawcy z tego obszaru będą mogli otrzymać dofinansowanie m.in. na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej, tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny, promowanie, zachowanie lub oznakowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego, promocję produktów rolno-spożywczych, w tym tradycyjnej żywności na rynkach lokalnych oraz promocję kultury i postaw proekologicznych.

Więcej informacji nt. podpisania umowy TUTAJKonkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zapraszają do udziału w XVI edycji regionalnego etapu konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną województwa śląskiego.

Celem konkursu jest poznanie i udokumentowanie regionalnych produktów żywnościowych, osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi samymi metodami i według tych samych receptur. Ideą konkursu jest też przygotowanie producentów do ubiegania się o ochronę produktów zgodną z ustawodawstwem unijnym.

Na przestrzeni lat konkurs zaktywizował lokalne samorządy, społeczności i wytwórców do działań na rzecz wytwarzania, budowy rynku i promocji tradycyjnej żywności jako elementu rozwoju regionu.

Konkurs ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyjnych, spełniających wymagane kryteria.

W ramach regionalnego finału komisje ocenią najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz najlepsze danie i potrawę regionalną. Dodatkowo zostaną nominowani laureaci do nagrody „Perła 2016”, wręczonej podczas Wielkiego Finału Konkursu w czasie trwania Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu w dniu 25 września (niedziela) 2016 roku.

Tegoroczny finał regionalny konkursu w województwie śląskim odbędzie się 18 czerwca w Częstochowie na Placu Biegańskiego podczas Festiwalu Sztuki Kulinarnej „Aleja Dobrego Smaku”.

Termin nadsyłania kart zgłoszeniowych upływa 30 maja br. Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

1) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

lub

2) Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa.

W załączeniu regulaminy oraz formularze zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Agnieszka Kotwa
tel. 32 77 40 080
adres e-mail: akotwa@slaskie.plZaproszenie

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
zaprasza członków

na XVIII Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 18 maja 2016 r. (środa) o godzinie 17:00 w Pyrzowicach ul. Centralna 5, biurowiec MŚP - II piętro sala 203. II termin zebrania wyznacza się na godz. 17:30.

  Proponowany porządek obrad XVIII Walnego Zebrania Członków:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2015.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2015 r.
  2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
 9. Przyjęcie zmian w Statucie LGD.
  1. Przedstawienie proponowanych zmian,
  2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
 10. Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” na lata 2014-2020.
  1. Przedstawienie proponowanych zmian,
  2. Przyjęcie tekstu jednolitego.
 11. Wręczenie pamiątkowych medali członkom Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Zebrania.

Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

Przewodniczący Zarządu

/-/ Jerzy JóźwikKomunikat

Uprzejmie informujemy, że 2 maja 2016 roku biuro Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" będzie nieczynne. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.Lista ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zatwierdzona!

19 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), które zostały złożone przez Lokalne Grupy Działania w terminie od 9 listopada 2015 do 30 grudnia 2015.

Po dokonaniu ostatecznej oceny wszystkich złożonych wniosków, LSR Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” została wybrana do realizacji w okresie programowania 2014-2020.

Realizacja Strategii współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).Zaproszenie na warsztaty z Questingu

Zapraszamy na warsztaty z Questingu, które odbędą się 7 kwietnia (w czwartek) od godz. 10:00 do godz. 15:00 w sali konferencyjnej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu przy ul. Słowackiego 2A.

Warsztaty skierowane są przede wszystkim dla osób, które jeszcze nie zetknęły się z Questingiem i chcą poznać jego podstawy. W programie warsztatów znajdą się m.in. teoretyczne zasady tworzenia questów, ustalenie trasy, zajęcia w terenie, opracowywanie zebranych informacji i tworzenie Questu.

Wszystkich zainteresowanych proszę o zgłaszanie się pod adresem mailowym: m.machura@siewierz.pl. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona.

Warsztaty odbędą się we współpracy z Fundacją Questingu, a poprowadzą je: Marcela Gruszczyk -doktorantka historii na Uniwersytecie Śląskim, Katarzyna Michałek-Jung - trener/wykładowca akademicki oraz Marcin Machura - podinspektor ds. promocji Gminy Siewierz.Głosowanie na Wójta Roku 2015

Z przyjemnością informujemy, iż Pan Tomasz Sadłoń - Wójt Gminy Psary, został nominowany do tytułu „WÓJTA ROKU 2015”. Konkurs „Wójt Roku” organizowany jest po raz piętnasty przez Telewizję Polską i ma na celu wyłonienie wójta, który wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy. Tytuł "Wójta Roku 2015" otrzyma osoba, która zdobędzie najwięcej głosów.

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” serdecznie zachęca Państwa do wzięcia udziału w głosowaniu na jedynego przedstawiciela województwa śląskiego w finale, czyli na Pana Wójta Tomasza Sadłonia. Od dnia 21.03.2016 r. do 4.04.2016 r. będzie można poprzeć kandydaturę Pana Wójta poprzez wysłanie SMSa na jego osobę o treści 9 na numer 7150. Koszt SMSa to 1,23 zł (z VAT). Z jednego numeru telefonu można wysyłać dowolną ilość smsów z głosem na tego samego kandydata.24.03.2016 r. - Nabór na stanowisko specjalisty ds. projektów - informacja o wynikach

Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza informację o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. projektów (w załączniku).22.03.2016 r. - Nabór na stanowisko specjalisty ds. projektów - informacja

Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko – specjalista ds. projektów– 2 osoby- 2 etaty.I Siewierski Jarmark Wielkanocny

Gmina Siewierz wraz z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu przygotowują pierwszy Siewierski Jarmark na Rynku w Siewierzu, który ma się odbyć z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych w dniu 19 marca w godzinach od 10:00 do 16:00. Do czynnego udziału w jarmarku zaproszeni zostali producenci, wytwórcy i przedsiębiorcy z terenu Gminy Siewierz i nie tylko.

Odwiedzający kramy będą mogli dzięki nim poznać tradycyjne smaki kuchni regionalnej, a także zakupić wyjątkowe produkty spożywcze oraz oryginalne rękodzieło od wytwórców. W sprzedaży znajdą się między innymi produkty regionalne, ekologiczne, tradycyjne, w tym wędliny, chleb, miody i soki, które z pewnością znajdą miejsce na świątecznym stole. Na jarmarku pojawią się wystawcy prezentujący różnorodne rękodzieło i rzemiosło, tj.: wytwarzanie biżuterii, ozdób, stroików, ceramikę, decoupage, wyplatanie ze słomy, wikliniarstwo, czy zdobienie jaj technikami tradycyjnymi. Motywem przewodnim dzieł będzie Wielkanoc, aby zakupione przedmioty posłużyć mogły zarówno jako dekoracje jak i prezenty.

Jarmark będzie stanowił również wydarzenie kulturalne. Na scenie zostaną zaprezentowane obyczaje i obrzędy towarzyszące świętom Wielkiej Nocy. W ten sposób odbiorcy będą mogli zapoznać się z lokalną tradycją, obyczajami i folklorem. Czas spędzony na jarmarku umilą gościom występy, koncerty, prezentacje, degustacje i konkursy, dlatego w jego przygotowania zostały zaangażowane również lokalne organizacje, tj. Koła Gospodyń Wiejskich czy placówki szkolne, które będą prezentować gotowe wyroby kulinarne i rękodzielnicze oraz tradycje związane z Wielkanocą i jej obchodami w naszym regionie.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Rynku w Siewierzu w sobotę 19 marca i zobaczenia wszystkich przygotowanych atrakcji.07.03.2016 r. - Ogłoszenie o naborze dla specjalisty ds. projektów

Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy.Wniosek o wybór LSR złożony!

Szanowni Państwo!

W dniu 23.12.2015 r. Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” złożyła wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach.

Realizacja przygotowanej LSR ma być współfinansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszystkim, którzy brali udział w spotkaniach oraz konsultacjach i chętnie dzielili się z nami swoimi pomysłami i uwagami dotyczącymi opracowywanej Strategii, bardzo dziękujemy!Komunikat z Walnego Zebrania Członków LGD "Brynica to nie granica"

W dniu 8 grudnia 2015 r. w Biurowcu Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pyrzowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica".

Głównym tematem porządku obrad Walnego Zebrania Członków były wybory do Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” oraz uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” na lata 2014-2020.

W skład nowych władz LGD "Brynica to nie granica" wchodzą:

  Rada LGD
 1. Przewodniczący Rady- Paks Stanisław (Gmina Mierzęcice, sektor społeczny)
 2. Wiceprzewodniczący Rady- Kałdonek Witold (Gmina Woźniki, sektor społeczny)
 3. Członek Rady- Dobrowolska Agnieszka (Gmina Siewierz, sektor publiczny)
 4. Członek Rady- Gajdzik Ewelina (Gmina Bobrowniki, mieszkaniec)
 5. Członek Rady- Janas Michał (Gmina Siewierz, sektor społeczny)
 6. Członek Rady- Kotela Anna (Gmina Psary, sektor publiczny)
 7. Członek Rady- Kubica-Serwecińska Marzena (Gmina Bobrowniki, sektor społeczny)
 8. Członek Rady- Nickel Gerard (Gmina Świerklaniec, sektor społeczny)
 9. Członek Rady- Nolewajka Michał (Gmina Świerklaniec, mieszkaniec)
 10. Członek Rady- Olszewski Andrzej (Gmina Psary, sektor społeczny)
 11. Członek Rady- Pogoda Mariusz (Gmina Woźniki, sektor gospodarczy)
 12. Członek Rady- Potera Katarzyna (Gmina Ożarowice, sektor społeczny)
 13. Członek Rady- Pudo Paweł (Gmina Siewierz, sektor społeczny)
 14. Członek Rady- Sar Janusz (Gmina Mierzęcice, sektor gospodarczy)
 15. Członek Rady- Szynal Henryk (Gmina Ożarowice, sektor społeczny)Gwiazdkowy Eko Jarmark

Szanowni Państwo,

w dniach 19-20 grudnia br. na terenie historycznej fabryki porcelany w Katowicach przy ul. Porcelanowej 23 odbędzie się Gwiazdkowy Eko Jarmark, który wprowadzi wszystkich w radosny przedgwiazdkowy nastrój i oczaruje świąteczną atmosferą. W przestrzeniach pofabrycznych zagoszczą zimowe smakołyki oraz tradycyjne, regionalne i ekologiczne produkty.

Organizator zadbał o szereg atrakcji, m.in.: warsztaty kulinarne, ceramiczne, rękodzieła.

Więcej informacji na stronie: ekojarmark

Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego zaprasza zainteresowanych producentów żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej na stoisko Województwa Śląskiego. Udział bezpłatny.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 9 grudnia 2015 r. pod adres: akotwa@slaskie.plZaproszenie

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
zaprasza członków

na XVII Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2015r. (wtorek) o godzinie 17:00 w Pyrzowicach ul. Centralna 5, biurowiec MŚP - II piętro sala 203.
II termin zebrania wyznacza się na godz. 17:30.

  Proponowany porządek obrad XVII Walnego Zebrania Członków:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Przyjęcie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady i uchwalenie tekstu jednolitego.
 8. Zatwierdzenie regulaminu wyborów.
 9. Wybory do Rady LGD.
 10. Uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” na lata 2014-2020.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie Zebrania.

Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

Przewodniczący Zarządu

/-/ Jerzy JóźwikPodsumowujący warsztat strategiczny w Lalikach - relacja

W dniach 6-8.11.2015 r. w Lalikach (gm. Milówka) odbył się podsumowujący warsztat strategiczny dotyczący opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańcy z terenu wszystkich siedmiu gmin członkowskich LGD. Zajęcia były podzielone na cztery bloki merytoryczne.

I BLOK MERYTORYCZNY

Analiza i weryfikacja problemów szczegółowych, celów szczegółowych, negatywnych następstw problemów, celów ogólnych i przyczyn problemów jako wyników analizy SWOT obszaru LGD.

II BLOK MERYTORYCZNY

1. Przypisanie wskaźników oddziaływania oraz wskaźników rezultatu jako mierników osiągnięcia celów ogólnych i celów szczegółowych zawartych w LSR.

2. Przedsięwzięcia, grupy docelowe, sposób realizacji przedsięwzięć oraz wskaźniki produktu jako bezpośrednie cechy określające realizację założeń Lokalnej Strategii Rozwoju.

III BLOK MERYTORYCZNY

1. Przedsięwzięcia, grupy docelowe, sposób realizacji przedsięwzięć oraz wskaźniki produktu jako bezpośrednie cechy określające realizację założeń Lokalnej Strategii Rozwoju cd.

2. Propozycje kryteriów wyboru operacji do dofinansowania, określenie grup docelowych, poziomu wsparcia dla poszczególnych typów beneficjentów, poziomu wsparcia dla poszczególnych typów (zakresów) operacji, zasady monitorowania i ewaluacji oraz przygotowanie propozycji do planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR.

IV BLOK MERYTORYCZNY

Propozycje kryteriów wyboru operacji do dofinansowania, określenie grup docelowych, poziomu wsparcia dla poszczególnych typów beneficjentów, poziomu wsparcia dla poszczególnych typów (zakresów) operacji, zasady monitorowania i ewaluacji oraz przygotowanie propozycji do planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR cd.

Uczestnicy brali aktywny udział w warsztatach. Z zaangażowaniem dyskutowali na tematy dotyczące kierunku działań w nowym okresie programowania, a swoje pomysły zapisywali na przygotowanych kartach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w organizację i przebieg spotkania.

Zapraszamy do galerii zdjęć!Podsumowujący warsztat strategiczny w Lalikach

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” organizuje podsumowujący warsztat strategiczny w dniach 6-8 listopada 2015 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej – Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowym LALIKI w Lalikach.

Wyjazd zorganizowano dla 50 osób: przedstawicieli sektora publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańców z obszaru 7 gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania. Celem warsztatu jest przedstawienie prac badawczych oraz analizy SWOT, a także kierunków rozwoju obszaru LGD „Brynica to nie granica”.

Wszystkim uczestnikom, którzy zgłosili swój udział w wyjeździe, życzymy owocnej pracy i mile spędzonego czasu w górskim klimacie.Zaproszenie na spotkanie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów PROW 2014-2020

Szanowni Państwo,

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego zaprasza na spotkania dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Spotkania odbędą się w następujących terminach oraz miejscach:

 • 10 listopada 2015 roku – Bielsko-BiałaŚląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział w Bielsku-Białej, ul. Gen. M. Boruty Spiechowicza 24, 43 – 300 Bielsko-Biała.
 • 12 listopada 2015 roku – RybnikStarostwo Powiatowe w Rybniku, ul. 3 Maja 31, 44 – 200 Rybnik.
 • 13 listopada 2015 roku – KatowiceUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, 40 - 037 Katowice.
 • 18 listopada 2015 roku – Częstochowa - Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. Ks. Kard S. Wyszyńskiego 70/126, 42 – 200 Częstochowa.Zaproszenie na spotkanie informacyjne w zakresie PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące działania „Inwestycje w środki trwałe” w zakresie poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w typie operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” PROW 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu 27.10.2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Śląskiego Oddziału Regionalnego w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7, sala nr 370.Konsultacje społeczne - ciąg dalszy

Kolejne konsultacje społeczne odbyły się w dniach 14, 15, 16 i 17 września na terenie pozostałych czterech gmin należących do obszaru Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”, a więc: Gminy Bobrowniki, Gminy Psary, Gminy Świerklaniec oraz Gminy Siewierz.

Na tych spotkaniach, podobnie jak na poprzednich, zostały przedstawione założenia programu LEADER w ramach PROW 2014-2020, uczestnicy ustalali mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia obszaru LGD. Identyfikowano również kluczowe przedsięwzięcia możliwe do realizacji i cele, które powinny zostać objęte strategią oraz wypełniono ankietę konsultacyjną.

Spotkanie, które odbyło się w dniu 17 września w Gminie Siewierz było ostatnim spotkaniem z cyklu Konsultacji Społecznych w ramach PROW.

Wszystkim uczestnikom jeszcze raz serdecznie dziękujemy za przybycie!Konsultacje społeczne rozpoczęte!

W dniach 8, 9, i 10 września odbyły się warsztaty strategiczne na terenie trzech gmin należących do obszaru Lokalnej Grupy Działania, a mianowicie: Gminy Woźniki, Gminy Mierzęcice oraz Gminy Ożarowice.

Na spotkaniach zostały przedstawione założenia programu LEADER w ramach PROW 2014-2020, uczestnicy ustalali mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia obszaru LGD, identyfikowano kluczowe przedsięwzięcia możliwe do realizacji oraz cele, które powinny zostać objęte strategią, a także wypełniono ankietę konsultacyjną.

Przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańcy brali czynny udział w spotkaniu. Dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi szans i zagrożeń obszaru swojej Gminy oraz otwarcie mówili o jej słabych i mocnych stronach.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie!Zaproszenie do wypełnienia ankiety

W związku z nowym okresem programowania na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” rozpoczyna prace związane z przygotowaniem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność . Powyższa strategia pozwoli na pozyskanie środków finansowych na realizację projektów mających wpływ na rozwój terenu LGD ”Brynica to nie granica”.

Wobec tego ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Zebrane informacje umożliwią określenie celów i kluczowych kierunków rozwoju obszaru oraz pozwolą zbadać potrzeby i oczekiwania mieszkańców naszych Gmin.

Informujemy, że ankieta jest anonimowa i skierowana głównie do mieszkańców Gmin: Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Psary, Siewierz, Świerklaniec oraz Woźniki.

  Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać:
 • w wersji papierowej na adres:
  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica"
  Pyrzowice, ul. Centralna 5, 42-625 Ożarowice
 • w wersji elektronicznej na adres: lgd@lgd-brynica.pl

Dziękujemy za poświęcony czasZaproszenie na szkolenia

Szanowni Państwo,

W związku z podpisaniem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2014-2020 oraz zaplanowanym ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, Śląski Oddział Regionalny ARiMR przeprowadzi cykl działań informacyjno-szkoleniowych dotyczących powyższego zakresu.
Spotkania będą prowadzone przez pracowników Oddziału Regionalnego.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu potencjalnych wnioskodawców celem uzyskania wiedzy z zakresu poprawnego składania wniosków na operację typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”

W załączeniu harmonogram realizacji spotkań.Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

Zbliża się termin pierwszego spotkania konsultacyjnego dotyczącego opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.

Serdecznie zapraszamy do udziału mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Ogólnopolski portal mojeKGW.pl, zrzeszający wszystkie organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz kultury i rozwoju polskiej wsi, ogłasza Największy Ogólnopolski Konkurs Dożynkowy dla KGW.

Konkurs jest idealnym sposobem na wykorzystanie i promocję przepięknych wieńców dożynkowych, które przez cały rok kruszeją w przydomowych piwnicach. Łącznie organizatorzy przygotowują ponad 100 nagród, które będą czekały na zwycięzców i wyróżnionych. Autorzy zwycięskiego wieńca odwiedzą Grób św. Jana Pawła II w Watykanie!

Zdjęcia wieńców można przesyłać od 17 sierpnia do 11 września br.

Więcej informacji na stronie internetowej www.mojekgw.pl i pod bezpłatnym numerem 800 007 444.

Załączniki:Harmonogram konsultacji społecznych

Serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne, które będą poświęcone w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń , a także celów Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” na lata 2014- 2020.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli organizacji pozarządowych, straży pożarnych, klubów sportowych, firm i zakładów na spotkania konsultacyjne w następujących terminach:Plan włączenia społeczności lokalnej

Opis procesu konsultacji społecznych, które zostaną przeprowadzone na potrzeby powstania LSR, stanowi zarazem opis wzmocnienia międzysektorowego partnerstwa lokalnego w LGD "Brynica to nie granica". Do udziału w tym procesie zostaną zaproszeni przedstawiciele szerokiego spektrum środowisk, instytucji oraz organizacji. W procesie tworzenia strategii planuje się wykorzystać następujące metody konsultacji społecznych:

 1. spotkania informacyjne
 2. sondaże społeczne
 3. posiedzenia organów władzy LGD
 4. podsumowujący warsztat strategiczny

Ad. 1) Spotkania informacyjne

W ramach procesu przygotowania LSR planuje się przeprowadzić 7 spotkań, po 1 w każdej z gmin planowanej do objęcia LSR. Do udziału w spotkaniu planuje się zaprosić osoby reprezentujące wszystkie środowiska , w tym organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, władze samorządowe oraz mieszkańców.
Działania te będą miały na celu dostarczenie uczestnikom spotkań informacji o LGD oraz podejściu LEADER w okresie programowania na lata 2014- 2020, a także zdobycie możliwie wielu informacji na temat identyfikowanych przez zebranych mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru LGD „Brynica to nie granica”. Spotkania będą również służyły identyfikacji oczekiwań mieszkańców co do kierunków rozwoju obszarów wiejskich. Seria spotkań z mieszkańcami pozwoli na uzyskanie materiału dla opracowania analizy SWOT obszaru. Usystematyzowanie zdobytych informacji będzie stanowiło podstawę do sporządzenia diagnozy społeczno- ekonomicznej oraz wyznaczenia celów do LSR.

Ad. 2) Sondaże społeczne

Planuje się przeprowadzenie sondażu społecznego z wykorzystaniem ankiety. Sondaż społeczny posłuży uzyskaniu opinii mieszkańców na temat obszaru LGD, warunków życia, mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla rozwoju obszaru LGD „Brynica to nie granica”, proponowanych kierunków rozwoju. Mieszkańcy będą mieli również możliwość wykazania w ankiecie inicjatyw/projektów, które ich zdaniem są najbardziej potrzebne. Ankieta będzie dostępna na stronie www.lgd-brynica.pl. Uzyskany materiał będzie stanowił ważne źródło analizy SWOT oraz celów Strategii.

Ad. 3) Posiedzenia Zarządu LGD

Bezpośrednią kontrolę nad przygotowaniem LSR będzie pełnił Zarząd LGD „Brynica to nie granica”. Podczas posiedzeń Zarząd LGD będzie dokonywał przeglądu przygotowanych do strategii materiałów oraz będą omawiane postępy w przygotowaniu LSR.
Z kolei do kompetencji Walnego Zebrania Członków LGD, będzie należała akceptacja ostatecznego wyglądu LSR, w tym uchwalenia tekstu jednolitego.

Ad. 4) Podsumowujący warsztat strategiczny

Planuje się zorganizowanie wyjazdowego spotkania w celu przedstawienia zarówno prac badawczych oraz analizy SWOT, jak również proponowanych kierunków rozwoju obszaru LGD „Brynica to nie granica”. Do udziału w spotkaniu planuje się zaprosić przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego z terenu LGD . Dzięki temu wszystkie instytucje i osoby zainteresowane realizacją celów Strategii będą przekonane o swoim indywidualnym wkładzie w ich ostateczny kształt i brzmienie, czego następstwem może być zwiększenie udziału i zaangażowania w realizację zaproponowanych przez nich projektów.

Podczas realizacji działań o charakterze informacyjno- promocyjnym tj. spotkania informacyjne oraz podsumowujący warsztat strategiczny zostanie spełniony obowiązek dotyczący informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.
Informacja o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i PROW 2014-2020 zostanie zamieszczona na:

 • stronie internetowej LGD „Brynica to nie granica”,
 • zaproszeniach,
 • plakatach,
 • tablicach informacyjnych.Informacja

Informujemy, że obsługa mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR będzie odbywać się podczas dyżurów 3 dni w tygodniu tj.

 • Poniedziałek od godz. 7:00 do 11:00
 • Wtorek od godz. 7:00 do 11:00
 • Środa od godz. 11:00 do 15:00

W tym czasie interesanci mogą zgłaszać swoje pomysły i uwagi bezpośrednio w Biurze LGD.21.07.2015 r. - Nabór na stanowisko specjalisty ds. promocji - informacja o wynkach

Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza informację o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. promocji (w załączniku).

Załącznik:17.07.2015 r. - Nabór na stanowisko specjalisty ds. promocji - informacja

Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko – specjalista ds. promocji – 1 osoby na 1/2 etatu.

Załącznik:03.07.2015 r. - Ogłoszenie o naborze dla specjalisty ds. promocji

Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy. Szczegóły w załączniku:SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROW 2007-2013

Szanowni Państwo!

zapraszamy na Spotkanie podsumowujące okres programowania PROW 2007-2013, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Gimnazjum w Ożarowicach, przy ul. Szkolnej 10.

Głównym tematem spotkania będzie prezentacja projektów zrealizowanych w ramach PROW 2007-2013 na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica" oraz omówienie działalność LGD w przyszłej perspektywie finansowej PROW 2014-2020.Komunikat z Walnego Zebrania Członków LGD "Brynica to nie granica"

W dniu 25 maja 2015 r. w biurowcu Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pyrzowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica".

Głównym tematem porządku obrad Walnego Zebrania Członków były zmiany w Statucie i dokumentach pokrewnych, związane z dostosowaniem formy prawnej LGD do aktualnych przepisów prawa oraz wybory do organów Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.

W skład nowych władz LGD "Brynica to nie granica" wchodzą:

  Zarząd
 1. Przewodniczący Zarządu- Jerzy Jóźwik (gmina Mierzęcice)
 2. Wiceprzewodniczący Zarządu- Krystyna Kosmala (gmina Ożarowice)
 3. Wiceprzewodniczący Zarządu- Zdzisław Hryciuk (gmina Woźniki)
 4. Skarbnik Zarządu- Małgorzata Bednarek (gmina Bobrowniki)
 5. Sekretarz Zarządu- Joanna Trzcionka (gmina Siewierz)
 6. Członek Zarządu- Aleksandra Bensel (gmina Psary)
 7. Członek Zarządu- Ilona Jaworska- Kapica (gmina Świerklaniec)
  Komisja Rewizyjna
 1. Agnieszka Frączek (gmina Mierzęcice)
 2. Zdzisław Hetmańczyk (gmina Ożarowice)
 3. Marian Mierzwa (gmina Woźniki)Zaproszenie na XVI Walne Zebranie

W związku z tym, że podczas XV Walnego Zebrania Członków LGD w dniu 14 maja 2015 r. nie został spełniony wymóg obecności co najmniej 2/3 członków, którego spełnienie jest konieczne w przypadku podejmowania uchwały w sprawie zmiany Statutu (§ 16 ust. 3 Statutu LGD), Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
ponownie zaprasza członków

na XVI Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 25 maja 2015 r. (poniedziałek), o godz. 17.00 w Pyrzowicach ul. Centralna 5 , biurowiec MŚP - II piętro sala 203. Podczas zebrania zaplanowano przyjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie i dokumentach pokrewnych, związane z dostosowaniem formy prawnej LGD do aktualnych przepisów prawa oraz wybory do organów Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.

W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania nastąpi w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu i miejscu o godzinie 17.30 (zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”)

Proponowany porządek obrad XVI Walnego Zebrania Członków

 1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 8. Przyjęcie zmian w Statucie LGD oraz uchwalenie tekstu jednolitego.
 9. Przyjęcie zmian w Regulaminach Władz oraz uchwalenie tekstów jednolitych.
 10. Przyjęcie nowych członków w struktury LGD.
 11. Zatwierdzenie regulaminu wyborów.
 12. Wybory do władz LGD:
  1. Zarządu,
  2. Komisji Rewizyjnej.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Zebrania.

Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

Przewodniczący Zarządu

/-/ Jerzy JóźwikZaproszenie na szkolenie

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie informacji nt. analizy najczęściej pojawiających się błędów w procesie obsługi wniosków o przyznanie pomocy i o płatność, w tym z zakresu zamówień publicznych.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach oraz miejscach:

 • 25 maja 2015 r. - Bielsko- Biała - Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Oddział w Bielsku- Białej, ul. Gen. M. Boruty Spiechowicza 24, 43-300 Bielsko- Biała, sala IV piętro;
 • 26 maja 2015 r. - Katowice - Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, Katowice (40-032), Sala kolumnowa (półpiętro);
 • 28 maja 2015 r. - Częstochowa - Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. Ks. Kard S. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa, sala parter.

Zgłoszenia proszę kierować do dnia 18.05.2015 r. na adres e-mailowy: ksow@slaskie.pl lub telefonicznie tel. 32/77 40 190, 32/77 40 545 podając imię i nazwisko, numer kontaktowy, miejsce i termin szkolenia.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o udziale w szkoleniu decydować będzie termin zgłoszenia.Zaproszenie na XV Walne Zebranie

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
zaprasza członków

na XV Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 14 maja 2015 r. (czwartek) o godzinie 17:00 w Pyrzowicach ul. Centralna 5 , biurowiec MŚP - II piętro sala 203. II termin zebrania wyznacza się na godz. 17:30.

Proponowany porządek obrad XV Walnego Zebrania Członków

 1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za okres sprawozdawczy.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy.
 9. Przedstawienie sprawozdania Rady za okres sprawozdawczy.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:
  1. Zarządu,
  2. Komisji Rewizyjnej,
  3. Rady.
 12. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 13. Przyjęcie zmian w Statucie LGD oraz uchwalenie tekstu jednolitego.
 14. Przyjęcie zmian w Regulaminach Władz oraz uchwalenie tekstów jednolitych.
 15. Przyjęcie nowych członków w struktury LGD.
 16. Zatwierdzenie regulaminu wyborów.
 17. Wybory do władz LGD:
  1. Zarządu,
  2. Komisji Rewizyjnej.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie Zebrania.

Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

Przewodniczący Zarządu

/-/ Jerzy JóźwikZaproszenie do wypełnienia ankiety

W związku z nowym okresem programowania na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” rozpoczyna prace związane z przygotowaniem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność . Powyższa strategia pozwoli na pozyskanie środków finansowych na realizację projektów mających wpływ na rozwój terenu LGD ”Brynica to nie granica”.

Wobec tego zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Zebrane informacje umożliwią określenie celów i kluczowych kierunków rozwoju obszaru oraz pozwolą zbadać potrzeby i oczekiwania mieszkańców naszych Gmin.

Informujemy, że ankieta jest anonimowa i skierowana głównie do mieszkańców Gmin: Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Psary, Siewierz, Świerklaniec oraz Woźniki.

Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać:

 • w wersji papierowej na adres:
  Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”
  Pyrzowice ul. Centralna 5, 42-625 Ożarowice
 • w wersji elektronicznej na adres: lgd@lgd-brynica.pl

Dziękujemy za poświecony czasDni Otwarte Funduszy Europejskich

Szanowni Beneficjenci!

Serdecznie zachęcamy do udziału w II edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, która odbędzie się w terminie od 7 do 10 maja 2015 r. Do 17 kwietnia możesz Państwo zgłosić swój projekt, wypełniając elektroniczny formularz udostępniony na stronie: www.dniotwarte.eu.

Beneficjenci PROW 2007-2013, którzy wykorzystali unijne środki na realizację projektów poprawiających jakość życia, mają teraz niepowtarzalną szansę na szeroką promocję swoich inwestycji. Możecie Państwo pokazać swoje osiągnięcia zachęcając mieszkańców i turystów do zwiedzania zrealizowanego przedsięwzięcia. Aby wziąć udział w „Dniach Otwartych Funduszy Europejskich” wystarczy „otworzyć” swój projekt dla odwiedzających przynajmniej na jeden dzień, w terminie od 7 do 10 maja 2015 r.

Dzięki udziałowi w tej imprezie uzyskają Państwo możliwość dodatkowej promocji swojego projektu i staną się uczestnikami ogólnopolskiej akcji organizowanej pod jednym, wspólnym szyldem, która będzie posiadała również spójną identyfikację wizualną. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przewidziało promocję w ogólnopolskich mediach. Na specjalnej stronie internetowej znajdą się informacje o każdym projekcie wraz z opisem atrakcji oferowanych przez poszczególnych beneficjentów.

Jeśli mają Państwo pomysł na swój udział w Dniach Otwartych, ale mają wątpliwości, bądź obawiają się trudności w realizacji wydarzenia, prosimy o kontakt. Informacji w ramach PROW 2007-2013 udzieli Państwu Pani Małgorzata Sobol (kontakt: tel. 34 39 01 252, e-mail: msobol@slaskie.pl).Przypomnienie

Szanowni Beneficjenci!

Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego przypominamy iż 31 marca 2015r. mija ostateczny termin zakończenia operacji i złożenia wniosku o płatność ostateczną w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które spełniają warunki i tryb przyznawania pomocy dla działania Odnowa i rozwój wsi oraz dla tzw. małych projektów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013).

Wniosek o płatność ostateczną należy złożyć do 31 marca 2015 roku bez względu na ewentualnie trwającą ocenę dokumentacji z przeprowadzonego zamówienia publicznego czy trwającą procedurę zmiany umowy. W przypadku beneficjentów, którzy nie przedłożyli do Samorządu Województwa dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przypominamy, iż w/w dokumentację należy złożyć najpóźniej do 31 marca 2015 wraz z wnioskiem o płatność ostateczną.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 23, 5 piętro, sektor C, pokój 502, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00Konkurs fotograficzny

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym p.t. „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”.

Konkurs został ogłoszony w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego. Zdjęcia będą oceniane w trzech kategoriach:

 1. Tradycja
 2. Krajobraz
 3. "Dobre praktyki" w zakresie rozwoju śląskiej wsi

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Wydział Terenów Wiejskich - Sekretariat Regionalny KSOW
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”.


Dla laureatów nagrodzonych zdjęć przewidziane są nagrody rzeczowe. Termin zgłaszania prac mija 10 kwietnia 2015 r. Szczegóły w załączonym ogłoszeniu i regulaminie.


Kontakt:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Sekretariat Regionalny KSOW
ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
Tel/fax. (032) 77 40 545
E-mail: pgorzalka@slaskie.plDożynki szkół rolniczych w Pułtusku

W dniach 11-12.10.2014 r. nasza LGD wraz z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim brała udział w ogólnopolskich Dożynkach 2014 Szkół Rolniczych organizowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na terenach Zamku w Pułtusku. Ponad 40 szkół rolniczych zaprezentowało lokalne produkty kulinarne: potrawy, wypieki, przystawki i produkty ekologiczne. Oprócz degustacji lokalnych przysmaków z całej Polski, na odwiedzających czekały liczne atrakcje występy, konkursy oraz koncerty.Liswarciański Szlak Rowerowy otwarty

Szanowni Państwo,

19 października 2014 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w otwarciu Liswarciańskiego Szlaku Rowerowego, który jest efektem współpracy LGD "Brynica to nie granica" z trzema lokalnymi grupami działania: LGD "Zielony Wierzchołek Śląska", LGD "Bractwa Kuźnic" oraz LGD "Spichlerz Górnego Śląska". Szlak został utworzony w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy pt. Liswarciański Szlak Wspiera, Animuje, Rozwija Turystykę Aktywną "LISWARTA".

Mamy nadzieję, że Liswarciański Szlak Rowerowy stanie się popularną atrakcją zarówno wśród mieszkańców jak i turystów.

Życzymy wielu wspaniały przejażdżek Liswarciańskim Szlakiem Rowerowym!Zaproszenie do udziału w rajdzie rowerowym

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w rajdzie Liswarciańskim Szlakiem Rowerowym, który jest efektem współpracy Lokalnej Grupy Działania "Zielony wierzchołek Śląska","Spichlerz Górnego Śląska", "Brynica to nie granica" i "Bractwo Kuźnic".Zaproszenie do ankiety

Szanowni Państwo,

w poniżej zamieszczonym linku znajduje się ankieta ewaluacyjna, mająca na celu zbadanie postępów we wdrażaniu LSR na obszarze LGD "Brynica to nie granica". Ankiety są anonimowe, a informacje uzyskane dzięki nim zostaną wykorzystane przy tworzeniu raportu z wdrażania LSR oraz przy tworzeniu nowej strategii rozwoju.
Prosimy nie zwlekać z wypełnieniem ankiety, by nie wydłużać procesu ankietyzacji.
Dziękujemy.Wyniki naboru

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach działania "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".Posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 30 lipca 2014 r. o godz. 16.30 w Biurze LGD odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" w celu oceny projektów o dofinansowanie złożonych w ramach działania "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Wnioskodawcom przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Rady w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyniku oceny. Odwołanie składa się pisemnie na "Wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku" dostępnym poniżej.

Posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia wniosków odwoławczych odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2014 r. o godz. 16.30 w Biurze LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5.

Poniżej zamieszczamy:Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 30.07.2014 r. o godz. 16:30 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

Na posiedzeniu Rada dokona oceny zgodności złożonych projektów w naborze na działania:

 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 • Odnowa i rozwój wsi
 • Małe projekty

z Lokalną Strategią Rozwoju, oraz oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z "Procedurą wyboru operacji" stanowiącej rozdział 9 Lokalnej Strategii Rozwoju.


Przewodniczący Rady
Lokalnej Grupy Działania
„Brynica to nie granica”
Stanisław PaksKonkurs fotograficzny

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym p.t. „Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu”.

Konkurs został ogłoszony w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego. Zdjęcia będą oceniane w trzech kategoriach:

 1. Tradycja
 2. Krajobraz
 3. "Dobre praktyki" w zakresie rozwoju śląskiej wsi

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Wydział Terenów Wiejskich - Sekretariat Regionalny KSOW
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”.

Dla laureatów nagrodzonych zdjęć przewidziane są nagrody rzeczowe. Termin zgłaszania prac mija 31 sierpnia 2014 r. Szczegóły w załączonym ogłoszeniu i regulaminie.

Załączniki:26.06.2014 r.- Zaproszenie do składania ofert

LGD "Brynica to nie granica" zaprasza do składania ofert na wykonanie Ewaluacji LSR obszaru LGD.

Usługa dotycząca Ewaluacji z postępów w realizacji LSR na obszarze LGD "Brynica to nie granica" oraz sporządzenie raportu obejmującego:

 1. Analizę stopnia realizacji LSR.
 2. Badanie efektywności funkcjonowania LGD
 3. Określenie wpływu działalności LGD i wdrażania LSR na rozwój lokalny.

  Zakres badania ewaluacyjnego:
 • określenie stanu początkowego wskaźników;
 • zakres osiągniętych celów ogólnych i szczegółowych, określenie poziomu osiągniętych wskaźników z uwzględnieniem specyfiki obszaru;
 • ocenę postępu wdrażania poszczególnych przedsięwzięć wraz z kwalifikacją osiągniętych wskaźników: produktów, rezultatów i oddziaływania;
 • ocenę zgodności zrealizowanych przedsięwzięć z LSR;
 • ocenę wpływu działalności LGD oraz wdrażania LSR na poziom rozwoju obszarów wiejskich;
 • finansowe wdrażanie pomocy, określające całkowite wydatki faktyczne poniesione w badanym okresie wraz z wykazem całkowitych płatności otrzymanych ze środków pomocowych.

  Minimum metodologiczne:
 • analiza danych zastanych;
 • badania ankietowe ilościowe wśród beneficjentów i mieszkańców obszaru, w tym jednostek samorządów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców;
 • badania jakościowe - indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami Rady, Zarządu i pracownikami biura LGD.

Termin wykonania zamówienia:

Przewidziany termin to październik - grudzień 2014 r. Data złożenia opracowania do 19 grudnia 2014 r.

  Oferta ma zawierać:
 • cenę brutto
 • program badania
 • skrócony opis metody badawczej
 • opis kwalifikacji i doświadczenia w opracowaniu lokalnych strategii rozwoju dla LGD; badań ewaluacyjnych dla LGD; dokumentację potwierdzającą znajomość obszaru LSR, struktur i partnerów LGD; zrealizowanych projektów badawczych.

  Kryterium oceny oferty:
 • cena - 70%
 • jakość - 30%

  Informacje dodatkowe:
 • Cena za wykonanie usługi powinna obejmować całość kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi ( m.in. wynagrodzenie wykonawcy, koszty przejazdów, koszty materiałów niezbędnych do wykonania usługi).
 • Forma płatności za wykonanie usługi: przelew bankowy po realizacji zlecenia (po złożeniu raportu) z 14-dniowym terminem płatności.
 • Wypełnioną i podpisaną ofertę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, należy złożyć w terminie do 11.07.2014 r. pocztą elektroniczną ( lgd@lgd-brynica.pl), osobiście w biurze LGD lub pocztą tradycyjną ( LGD "Brynica to nie granica", ul. Centralna 5, 42-625 Pyrzowice).
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaproszenia oferenta na spotkanie w siedzibie LGD celem przedstawienia szczegółów oferty.

Osoba do kontaktu:

Paulina Jóźwik, tel.: 32 380 23 28, e-mail: paulina.jozwik@lgd-brynica.pl13.06.2014 r.- Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”

W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w terminie od dnia 30 czerwca 2014 r. do dnia 21 lipca 2014 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":13.06.2014 r.- Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "ODNOWA I ROZWÓJ WSI

W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Odnowa i rozwój wsi".

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Odnowa i rozwój wsi" w terminie od dnia 30 czerwca 2014 r. do dnia 21 lipca 2014 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":13.06.2014 r.- Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "MAŁE PROJEKTY"

W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Małe projekty".

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Małe projekty" w terminie od dnia 30 czerwca 2014 r. do dnia 21 lipca 2014 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":Szkolenie dla beneficjentów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje bezpłatne szkolenie dla beneficjentów „małych projektów” pn. „Zobowiązania beneficjenta przy realizacji małego projektu”.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszenia na adres e-mail: msobol@slaskie.pl lub fax 34 39 01 252. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział w szkoleniu będzie każdorazowo potwierdzany za pomocą poczty elektronicznej.Walne Zebranie Członków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” zaprasza członków na XIV Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 15 maja 2014 r. (czwartek) o godzinie 17:00 w Pyrzowicach ul. Centralna 5, biurowiec MŚP - II piętro sala 203. II termin zebrania wyznacza się na godz. 17:30.

Głównym tematem porządku obrad Walnego Zebrania Członków będzie przyjęcie sprawozdania za 2013 r.

Proponowany porządek obrad XIV Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2013.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2013 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2013 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2013 r.
 10. Przedstawienie sprawozdania Rady za 2013 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady za 2013 r.
 12. Przyjęcie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady.
  1. Przedstawienie proponowanych zmian
  2. Przyjęcie tekstu jednolitego
 13. Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
  1. Przedstawienie proponowanych zmian
  2. Przyjęcie tekstu jednolitego
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad
Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

Przewodniczący Zarządu

/-/ Jerzy Jóźwik

Załączniki:Festiwal Piosenki Ranczerskiej „Wilkowyjce”- III edycja

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje już III edycję Festiwalu Piosenki Ranczerskiej "Wilkowyjce". Wspierając inicjatywę Ministerstwa serdecznie zachęcamy do udziału w Festiwalu.

Kategorie:

 1. piosenka nawiązująca do "Rancza", ale opowiadająca o lokalnych liderach i problemach, czyli "nasze relacje w krzywym zwierciadle"
 2. skecz dotyczący działań PROW 2007-2013 - "jak to jest z tą kasą"
 3. zdjęcia ukazujące najpiękniejsze miejsce w mojej wsi - "to co kocham a nie umiem tego nazwać"
 4. gotuję prozdrowotnie - sięgamy po przepisy regionalne
 5. rękodzieło w dzisiejszej modzie - projekty ubrań z inspiracją sztuki ludowej

Eliminacje konkursu odbędą się do dnia 9 maja (ostateczny termin wraz z miejscem zostanie podany w późniejszym terminie).

Szczegółowe informacje nt. festiwalu znajdują się na stronie internetowej.

W przypadku wyrażenia chęci udziału w konkursie prosimy o dokonanie zgłoszenia na adres do 15.04.2014 r. W zgłoszeniu prosimy o podanie danych (nazwa, imię i nazwisko) oraz kategorii, w której chcieliby Państwo wystąpić.Wyniki naboru

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach działania "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Załączniki:Posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 30 stycznia 2014 r. o godz. 16.00 w Biurze LGD odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" w celu oceny projektów o dofinansowanie złożonych w ramach działania "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Wnioskodawcom przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Rady w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyniku oceny. Odwołanie składa się pisemnie na "Wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku" dostępnym poniżej.

Posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia wniosków odwoławczych odbędzie się w dniu 17 lutego 2014 r. o godz. 16.30 w Biurze LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5.

Poniżej zamieszczamy:Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

Zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 30.01.2014 r. (czwartek) o godz. 16.00 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach (ul. Centralna 5, pokój nr 111).

Na posiedzeniu Rada dokona oceny zgodności złożonych projektów w naborze na działania:

 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
 • Odnowa i rozwój wsi,
 • Małe projekty

z Lokalną Strategią Rozwoju oraz oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z "Procedurą wyboru operacji" stanowiącej rozdział 9 Lokalnej Strategii Rozwoju.


Przewodniczący Rady
Lokalnej Grupy Działania
„Brynica to nie granica”
Stanisław Paks11.12.2013 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w terminie od dnia 30 grudnia 2013 r. do dnia 20 stycznia 2014 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":11.12.2013 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "Odnowa i rozwój wsi”

W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Odnowa i rozwój wsi".

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Odnowa i rozwój wsi" w terminie od dnia 30 grudnia 2013 r. do dnia 20 stycznia 2014 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":11.12.2013 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "Małe projekty"

W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Małe projekty".

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Małe projekty" w terminie od dnia 30 grudnia 2013 r. do dnia 20 stycznia 2014 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":Festiwal produktu lokalnego

Szanowni Państwo!

Już 16 listopada br. odbędzie się impreza pt. „Festiwal Produktu Lokalnego”. Twórcy lokalnych produktów będą mieli swoje promocyjne stoiska w Gimnazjum w Ożarowicach (Ożarowice, ul. Szkolna 10). Zostaną zaprezentowane produkty kulinarne oraz rękodzielnicze z wszystkich gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.
W programie przewidujemy również występy artystyczne m.in. zespołu „PINS” z Woźnik, Zespołu Twardowianki, Chóru Męskiego z Żelisławic, Kapeli Regionalnej Mierzęcice pod kierownictwem Pana Józefa Kotuły, Grupy KGW Świerklaniec „Kabarecik”, Zespołu Śpiewaczego Dąbie oraz Orkiestry Dętej Tąpkowice. Od godz. 15.00 będzie można degustować lokalne przysmaki, zobaczyć dzieła lokalnych artystów oraz posłuchać występów lokalnych zespołów. Serdecznie zapraszamy!Szkolenie dla beneficjentów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje bezpłatne szkolenie dla beneficjentów PROW 2007- 2013 z zakresu zasad prawidłowego rozliczania operacji przez beneficjentów PROW, w szczególności z działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów.

Szkolenie odbędzie się 23 października 2013 r. w godzinach 900 – 1400 w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 70/126, sala konferencyjna.

Zgłoszenia przyjmowane będą mailowo do 14.10.2013 r. na adres: lgd@lgd-brynica.pl lub telefonicznie 32 380 23 28.

Ilość miejsc ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń.Konkurs fotograficzny

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym p.t. „Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu”.

Konkurs został ogłoszony w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego. Zdjęcia będą oceniane w trzech kategoriach:

 1. Tradycja
 2. Krajobraz
 3. "Dobre praktyki" w zakresie rozwoju śląskiej wsi

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Wydział Terenów Wiejskich - Sekretariat Regionalny KSOW
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”.

Dla autorów nagrodzonych zdjęć przewidziane są nagrody rzeczowe.
Termin zgłaszania prac mija 20 września 2013 r. Szczegóły w załączonym ogłoszeniu i regulaminie.Wyniki naboru

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach działania "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" po procedurze odwoławczej:Posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 14 maja 2013 r. o godz. 17.00 w Biurze LGD odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" w celu oceny projektów o dofinansowanie złożonych w ramach działania "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.”

Wnioskodawcom przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Rady w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyniku oceny. Odwołanie składa się pisemnie na "Wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku" dostępnym poniżej.

Posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia wniosków odwoławczych odbędzie się w dniu 28 maja 2013 r. o godz. 17.00 w Biurze LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5.

Poniżej zamieszczamy:Walne Zebranie Członków

ZAPROSZENIE

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”
zaprasza członków

na XIII Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2013 r. (czwartek) o godzinie 17:00 w Pyrzowicach ul. Centralna 5 , biurowiec MŚP - II piętro sala 203. II termin zebrania wyznacza się na godz. 17:30.

Głównym tematem porządku obrad Walnego Zebrania Członków będzie przyjęcie sprawozdania za 2012 r.


Proponowany porządek obrad XIII Walnego Zebrania Członków

 1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2012.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2012.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2012.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2012.
 10. Przedstawienie sprawozdania Rady za rok 2012.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady za rok 2012.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

Przewodniczący Zarządu

/-/ Jerzy Jóźwik


Załączniki:Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 14.05.2013r. o godz. 17.00 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

Na posiedzeniu Rada dokona oceny zgodności złożonych projektów w naborze na działania:

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 • Odnowa i rozwój wsi
 • Małe projekty

z Lokalną Strategią Rozwoju, oraz oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z "Procedurą wyboru operacji" stanowiącej rozdział 9 Lokalnej Strategii Rozwoju.


Przewodniczący Rady
Lokalnej Grupy Działania
„Brynica to nie granica”
Stanisław PaksV Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2013 w Kielcach

W dniach 4 - 7 kwietnia Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" wzięła udział w V Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2013 w Kielcach.

AGROTRAVEL to impreza wystawiennicza ukierunkowana na promocję produktów turystyki wiejskiej, będąca niepowtarzalną okazją do obcowania z dziedzictwem kulturowym, rękodzielnictwem regionów, sztuką ludową i zwyczajami życia codziennego mieszkańców wsi.

Wystawcy biorący udział w AGROTRAVEL mają przede wszystkim okazję do prezentacji swoich usług i produktów oraz promocji i sprzedaży swojej oferty turystycznej na obszarach wiejskich. Jest to również okazja do zapoznania się z oczekiwaniami i preferencjami potencjalnych klientów, jest to również sposób nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń między wystawcami z różnych stron Europy.

Dzięki uczestnictwu w targach LGD "Brynica to nie granica" miała możliwość prezentacji bogatej oferty produktów lokalnych, zarówno rękodzielniczych jak i kulinarnych, szerokiej oferty turystycznej, walorów przyrodniczych, kulturowych i inwestycyjnych gmin członkowskich, a także producentów z obszaru LGD.

Targi AGROTRAVEL były dla naszych partnerów: samorządów gmin, ich jednostek pomocniczych oraz przedsiębiorców wyjątkową okazją do bezpośredniej prezentacji swoich sukcesów oraz potencjału na scenie ogólnopolskiej.

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc w przygotowaniu stoiska LGD "Brynica to nie granica". Dzięki Państwa uprzejmości LGD miało możliwość zaprezentować walory swojego obszaru oraz promować przedsiębiorczość i talenty swoich mieszkańców.

Za udział w targach dziękujemy następującym osobom i firmom:

 • Pani Genowefie Dyszy
 • Pani Aleksandrze Łozińskiej
 • Pani Łucji Mierzwa
 • Panu Edwardowi Kubica
 • Pani Jolancie Widz
 • BiOK w Tąpkowicach
 • KGW Leśniaki
 • KGW Gołuchowice
 • Panu Zbigniewowi Płońskiemu - DEKORMETAL z Rogoźnka
 • Zakładowi masarskiemu "Więcek" z Woźnik
 • Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego Nik-Pol Sp. z o.o. z Bobrownik
 • Pracowni Kowalstwa Artystycznego - Kuźni Piasek

Serdecznie zapraszamy do galerii zdjęć stworzonej z tej okazji:25.03.2013 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”

W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w terminie od dnia 8 kwietnia 2013r. do dnia 30 kwietnia 2013r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":25.03.2013 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”

W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w terminie od dnia 8 kwietnia 2013r. do dnia 30 kwietnia 2013r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":25.03.2013 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "ODNOWA I ROZWÓJ WSI”

W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Odnowa i rozwój wsi".

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Odnowa i rozwój wsi" w terminie od dnia 8 kwietnia 2013r. do dnia 30 kwietnia 2013r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":25.03.2013 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "MAŁE PROJEKTY"

W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Małe projekty".

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Małe projekty" w terminie od dnia 8 kwietnia 2013r. do dnia 30 kwietnia 2013r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":Nabór w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szanowni Państwo!

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioski można składać w terminie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r. bezpośrednio w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szacowana kwota dostępnych środków do wykorzystania w tegorocznym naborze wynosi łącznie prawie 2 mld zł.

Poniżej udostępniamy treść ogłoszenia:Festiwal Piosenki Ranczerskiej "Wilkowyjce"

Szanowni Państwo!

Wspierając inicjatywę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi serdecznie zachęcamy beneficjentów realizujących Lokalną Strategię Rozwoju do udziału w II edycji Festiwalu Piosenki Ranczerskiej "Wilkowyjce". Festiwal ma charakter konkursu, zaś jego celem jest popularyzacja autorskich utworów związanych z serialem "Ranczo", który opisuje realia życia ludności na prowincji oraz promocja PROW 2007-2013, dzięki któremu zachodzą zmiany mające wpływ na rozwój miejscowości oraz społeczeństwa. Festiwal ma także w swoim założeniu odkrywać talenty muzyczne oraz kulinarnie uzdolnionych fanów serialu "Ranczo".

Eliminacje do konkursu odbędą się 16 kwietnia oraz 14 maja br. w Centrum Odnowy Wsi przy ul. Ozorkowskiej 3 w Parzęczewie.
Uczestnicy mają możliwość udziału w następujących kategoriach:

 1. skecz/gwara "z ławeczki"
 2. pierogi Solejukowej
 3. piosenka nt. Wilkowyj
 4. scenka/żart nt. PROW 2007-2013

Szczegółowe informacje nt. festiwalu znajdują się na stronie internetowej www.wilkowyjce.pl.

W przypadku wyrażenie chęci udziału w konkursie prosimy o dokonanie zgłoszenia na adres lgd@lgd-brynica.pl do 26.03.2013 r.Projekt „Spółdzielnie socjalne nowej ery”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zachęcamy do udziału w Projekcie „Spółdzielnie socjalne nowej ery”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten jest realizowany przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia FRAPZ w partnerstwie z firmą ETC GROUP Sp. z o.o.

Celem Projektu jest zwiększenie przedsiębiorczości społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa śląskiego poprzez kompleksowe wsparcie 36 osób. W ramach Projektu zakłada się:

 • objęcie wsparciem 36 osób (niezatrudnione osoby fizyczne zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku pomiędzy 15 a 64 rokiem życia),
 • utworzenie 6 Spółdzielni socjalnych przez podmioty do tego uprawnione (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego),
 • wsparcie 12 instytucji, które będą tworzyły Spółdzielnie socjalne.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dla osób i instytucji zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu są dostępne do stronie projektu www.spsnowejery.frapz.org.pl. Informacji udziela również Biuro Projektu FRAPZ (tel. 32 764 22 98 w. 56), Biuro Projektu ETC GROUP Sp. z o.o. (tel. 32 292 13 09) oraz Biuro LGD „Brynica to nie granica”.Głosowanie na Wójta Roku 2012

Z przyjemnością chcielibyśmy Państwa poinformować, iż Pan Grzegorz Czapla - Wójt Gminy Ożarowice, został nominowany do tytułu „WÓJTA ROKU 2012”. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent RP Bronisław Komorowski. Tytuł "Wójta Roku 2012" otrzyma osoba, która zdobędzie najwięcej głosów.

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” serdecznie zachęca Państwa do wzięcia udziału w głosowaniu na Pana Wójta Grzegorza Czaplę. Od dnia 21.01.2013 r. do 1.02.2013 r. będzie można poprzeć kandydaturę Wójta poprzez wysyłanie SMSa na jego osobę o treści 3 pod numer telefonu 7120. Koszt SMSa to 1,23 zł brutto.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 9 lutego 2013 r.

Szanowni Państwo zapraszamy do wzięcia udziału w akcji "Szlachetna paczka"!

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy, realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Główną ideą akcji jest przekazywanie bezpośredniej pomocy – by była ona skuteczna, konkretna i sensowna. Przez ostatnie 10 lat projekt zataczał coraz szersze kręgi, włączając w pomoc coraz większą liczbę Darczyńców i Wolontariuszy.

W tym roku Lokalna Grupa Działania również postanowiła włączyć się w tworzenie świątecznej paczki dla najbardziej potrzebujących. Jeśli chcą Państwo wraz z LGD włączyć się w akcję "Szlachetna paczka" zapraszamy do kontaktu z biurem!

Darczyńcą w akcji Szlachetna Paczka może zostać każda zainteresowana osoba, liczy się każda forma pomocy!

Seminarium dla LGD

Szanowni Państwo!

W imieniu Centrum Aktywności Lokalnej w Warszawie zapraszamy do udziału w dwudniowym, bezpłatnym seminarium p.t. "Metody aktywizacji, budowania kapitału społecznego, komplementarności i zintegrowania." Seminarium adresowane jest do wszystkich członków LGD "Brynica to nie granica."

Celem spotkania jest przedstawienie Lokalnym Grupom Działania innowacyjnych sposobów rozwoju obszarów wiejskich i realizacji lokalnych celów przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Seminarium odbędzie się w dniach 14- 15 stycznia 2013 r. Zgłoszenia uczestnictwa (karty zgłoszeniowe w załączeniu) prosimy przesyłać do 19.11.2012 r. do godz. 15.00 na adres e-mail lgd@lgd-brynica.pl. Do udziału w seminarium, LGD "Brynica to nie granica" może zgłosić maksymalnie 2 osoby, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Najpóźniej na dwa tygodnie przed szkoleniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie prześle potwierdzenie udziału w seminarium, dokładny adres miejsca szkolenia oraz noclegu.

Szkolenie dla beneficjentów

Uprzejmie informujemy, że Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje bezpłatne szkolenie dla osób, które planują składać wnioski z Małych projektów oraz osób, które złożyły już taki wniosek.

Szkolenie odbędzie się 20 listopada 2012 r. w Sali nr 317 (III piętro) Starostwa Powiatowego w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34 w godz. 9:00 -14:30. Zgłoszenia przyjmowane będą mailowo do 12.11.2012 r. na adres: lgd@lgd-brynica.pl lub telefonicznie 32 380 23 28.

Spotkanie będzie składało się z dwóch części: pierwsza będzie obejmowała zasady przyznawania pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" oraz wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy, druga część będzie obejmowała wytyczne dotyczące rozliczania, kontroli, oraz promocji projektu. Omówione zostaną również najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach.

Ilość miejsc ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Komunikat z Walnego Zebrania Członków LGD "Brynica to nie granica"

W dniu 4 września 2012 r. w biurowcu Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pyrzowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica". Zebranie sprawozdawczo- wyborcze zakończyło czteroletnią kadencję władz LGD "Brynica to nie granica".

Głównym tematem porządku obrad Walnego Zebrania Członków były zmiany w Statucie i dokumentach pokrewnych. W związku z upływem kadencji przedstawiono i zatwierdzono sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady za okres sprawozdawczy. Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Następnie dokonano wyboru nowych władz LGD, których kadencja będzie trwać 3 lata.

W skład nowych władz LGD "Brynica to nie granica" wchodzą:

  Zarząd:
 1. Przewodniczący Zarządu- Jerzy Jóźwik (gmina Mierzęcice)
 2. Wiceprzewodniczący Zarządu- Krystyna Kosmala (gmina Ożarowice)
 3. Wiceprzewodniczący Zarządu- Marian Mierzwa (gmina Woźniki)
 4. Skarbnik Zarządu- Małgorzata Bednarek (gmina Bobrowniki)
 5. Sekretarz Zarządu- Joanna Trzcionka (gmina Siewierz)
 6. Członek Zarządu- Mirella Barańska- Sorn (gmina Psary)
 7. Członek Zarządu- Beata Wojtacha (gmina Świerklaniec)
  Komisja Rewizyjna:
 1. Katarzyna Bochenek (gmina Psary)
 2. Urszula Cuglowska (gmina Woźniki)
 3. Zdzisław Hetmańczyk (gmina Ożarowice)
  Rada LGD:
 1. Przewodniczący Rady- Stanisław Paks (gmina Mierzęcice/sektor społeczny)
 2. Wiceprzewodniczący Rady- Zdzisław Hryciuk (gmina Woźniki/ sektor publiczny)
 3. Członek Rady- Adam Adamczyk (gmina Psary/sektor publiczny)
 4. Członek Rady- Krystyna Bożek (gmina Bobrowniki/ sektor społeczny)
 5. Członek Rady- Agnieszka Dobrowolska (gmina Siewierz/ sektor publiczny)
 6. Członek Rady- Agnieszka Dróżdż (gmina Mierzęcice/ sektor społeczny)
 7. Członek Rady- Aurelia Gnacik (gmina Ożarowice/ sektor gospodarczy)
 8. Członek Rady- Michał Janas (gmina Siewierz/ sektor społeczny)
 9. Członek Rady- Anna Kotela (gmina Psary/ sektor publiczny)
 10. Członek Rady- Gerard Nickel (gmina Świerklaniec/ sektor publiczny)
 11. Członek Rady- Anna Nikodem (gmina Bobrowniki/ sektor społeczny)
 12. Członek Rady- Ewa Paks (gmina Ożarowice/ sektor publiczny)
 13. Członek Rady- Józef Pieda (gmina Woźniki/ sektor społeczny)
 14. Członek Rady- Paweł Pudo (gmina Siewierz/ sektor społeczny)
 15. Członek Rady- Stefan Szulc (gmina Świerklaniec/ sektor publiczny)
 16. Członek Rady- Henryk Szynal (gmina Ożarowice/ sektor społeczny)
 17. Członek Rady- Marcin Woźniak (gmina Siewierz/ sektor społeczny)

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" zaprasza członków na XII Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 4 września 2012r. (wtorek) o godzinie 1700 w Pyrzowicach ul. Centralna 5 , biurowiec MŚP - II piętro sala 203.

  Proponowany porządek obrad XII Walnego Zebrania Członków:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Przyjęcie zmian w Statucie LGD oraz uchwalenie tekstu jednolitego.
 8. Przyjęcie zmian w Regulaminie Zarządu oraz uchwalenie tekstu jednolitego.
 9. Przyjęcie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady i uchwalenie tekstu jednolitego.
 10. Przyjęcie zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej i uchwalenie tekstu jednolitego.
 11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za okres sprawozdawczy.
 12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy.
 13. Przedstawienie sprawozdania Rady za okres sprawozdawczy.
 14. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:
  a. Zarządu,
  b. Komisji Rewizyjnej,
  c. Rady.
 16. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 17. Zatwierdzenie regulaminu wyborów.
 18. Wybory do władz LGD. a. Zarządu,
  b. Komisji Rewizyjnej,
  c. Rady.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie Zebrania

Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

Przewodniczący Zarządu
Jerzy Jóźwik

 • WALNE ZEBRANIE - WAŻNE INFORMACJE dla członków i kandydatów
 • OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO WŁADZ LGD
 • REKOMENDACJA DO WŁADZ LGD
 • Projekt- UCHWAŁA Nr XII 44 2012
 • Statut- Załącznik do UCHWAŁY Nr XII 44 2012
 • Projekt- UCHWAŁA Nr XII 45 2012
 • Regulamin Zarządu- Załącznik do UCHWAŁY Nr XII 45 2012
 • Projekt- UCHWAŁA Nr XII 46 2012
 • Regulamin Rady- Załącznik do UCHWAŁY Nr XII 46 2012
 • Projekt- UCHWAŁA Nr XII 47 2012
 • Regulamin Komisji Rewizyjnej- Załącznik do UCHWAŁY Nr XII 47 2012
 • Projekt- UCHWAŁA Nr XII 48 2012
 • Projekt- UCHWAŁA Nr XII 49 2012
 • Projekt- UCHWAŁA Nr XII 50 2012
 • Projekt- UCHWAŁA Nr XII 51 2012
 • Regulamin wyborów władz LGD- Załącznik do UCHWAŁY Nr XII 51 2012
 • Projekt- UCHWAŁA Nr XII 52 2012
 • Projekt- UCHWAŁA Nr XII 53 2012
 • Projekt- UCHWAŁA Nr XII 54 2012

  Wyniki naboru

  Poniżej zamieszczamy listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działania "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" po procedurze odwoławczej:

 • Lista projektów wybranych do dofinansowania MAŁE PROJEKTY
 • Lista projektów wybranych do dofinansowania ODNOWA I ROZWÓJ WSI
 • Lista projektów wybranych do dofinansowania TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
 • Posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków

  Szanowni Państwo!

  Informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2012r. o godz. 17.00 w Biurze LGD odbyło się posiedzenie Rady Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" w celu oceny projektów o dofinansowanie złożonych w ramach działania "Małe projekty", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Odnowa i rozwój wsi".

  Wnioskodawcom przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Rady w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyniku oceny. Odwołanie składa się pisemnie na "Wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku" dostępnym poniżej.

  Posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia wniosków odwoławczych odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2012r. o godz. 17.00 w Biurze LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5.

  Poniżej zamieszczamy:

 • Lista rankigowa - MAŁE PROJEKTY
 • Lista rankigowa - ODNOWA I ROZWÓJ WSI
 • Lista rankigowa - TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Związku

  Szanowni Państwo, Zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady Związku, które odbędzie się w dniu 03.08.2012r. o godz. 17.00 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

   Na posiedzeniu Rada dokona oceny zgodności złożonych projektów w naborze na działania:
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Małe projekty

  z Lokalną Strategią Rozwoju, oraz oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z "Procedurą wyboru operacji" stanowiącej rozdział 9 Lokalnej Strategii Rozwoju.


  Przewodniczący Rady Związku
  Stanisław Paks

  "PROWieści" czerwiec 2012

  Szanowni Państwo!

  Uprzejmie informujemy, że został wydany kolejny numer elektronicznego miesięcznika PROWieści. (do wglądu w załączeniu). Miesięcznik dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrolgov.pl) w katalogu PROGRAMY PROW 2007-2013 w zakładce PROWieści i podzakładce 2012 oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich(www.ksow.gov.pl), w zakładce PROWieści. Zapraszamy do lektury!

  05.07.2012 r. - Nabór na stanowisko Dyrektora Biura LGD - informacja o wynikach

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza informację o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Biura (w załączniku).

  29.06.2012 r. - Nabór na stanowisko Dyrektora Biura LGD - informacja

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko - Dyrektor Biura.

  25.06.2012 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW"

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW" w terminie od dnia 9 lipca 2012r. do dnia 30 lipca 2012 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  25.06.2012 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "ODNOWA I ROZWÓJ WSI".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" w terminie od dnia 9 lipca 2012r. do dnia 30 lipca 2012 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  25.06.2012 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "MAŁE PROJEKTY"

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Małe projekty".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Małe projekty" w terminie od dnia 9 lipca 2012 r. do dnia 30 lipca 2012 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  "PROWieści" maj 2012

  Szanowni Państwo!

  Uprzejmie informujemy, że został wydany drugi numer elektronicznego miesięcznika PROWieści. (do wglądu w załączeniu). Miesięcznik dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrolgov.pl) w katalogu PROGRAMY PROW 2007-2013 w zakładce PROWieści i podzakładce 2012 oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich(www.ksow.gov.pl), w zakładce PROWieści. Zapraszamy do lektury!

  14.06.2012 r. - Ogłoszenie o naborze

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza nabór na wolne stanowisko Dyrektora Biura.

  Informacja dla uczestników EURO CUP BRYNICA 2012!

  Szanowni Państwo!
  Odzież, która nie została zabrana przez zawodników podczas turnieju EURO CUP BRYNICA 2012 jest do odebrania w biurze LGD "Brynica to nie granica". W celu odbioru rzeczy prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 32 380 23 28.

  Euro Cup Brynica 2012 - WIEMY KTO WYGRAŁ EURO 2012!

  Po dwóch dniach sportowych emocji, których dostarczył nam turniej piłkarski EURO CUP BRYNICA 2012 wiemy już kto jest Mistrzem obszaru LGD "Brynica to nie granica" w piłce nożnej.

  Turniej EURO CUP BRYNICA 2012 rozgrywany był przez dwa dni od 5 do 6 czerwca na boiskach "Orlik" w Sączowie oraz na boisku Gimnazjum w Ożarowicach. O puchar EURO CUP BRYNICA 2012 walczyło 16 drużyn z siedmiu gmin wchodzących w obszar LGD "Brynica to nie granica". Pojedynek był zawzięty, a wynik turnieju zupełnie nieprzewidywalny. Pomimo niesprzyjającej pogody w I dniu rozegrano Fazę grupową w wyniku której do Ćwierćfinałów przeszły następujące szkoły:


  GRUPA A
  Szkoła podstawowa w Przeczycach – Polska Szkoła podstawowa w Świerklańcu – Czechy


  GRUPA B
  Szkoła podstawowa w Zendku – Dania Szkoła podstawowa w Sączowie – Portugalia


  GRUPA C
  Szkoła podstawowa w Rogoźnik – Włochy Szkoła podstawowa w Tąpkowice – Irlandia


  GRUPA D
  Szkoła podstawowa w Orzechy – Szwecja Szkoła podstawowa w Woźnikach – Anglia


  W dniu 06.06.2012r. od godziny 9:30 do 13:30 rozegrano ćwierćfinały oraz półfinały, które stopniowo przybliżyły kibiców do poznania wyników turnieju.

  Ok. 13:30 na boisku w Gimnazjum w Ożarowicach rozegrano mały finał pomiędzy Szkołą podstawową w Sączowie (Portugalia) a Szkołą podstawową w Tąpkowicach ( Irlandia) który zakończył się wynikiem 4:0.

  Finałowy mecz turnieju EURO CUP BRYNICA 2012 rozpoczęto o godz. 14:20 pomiędzy Szkołą podstawową w Woźnikach (Anglia) a Szkoły podstawowej w Zendku (Dania). W pierwszej połowie drużyna Anglii przegrywała wynikiem 1:0, ale wynik ostateczny nie był jeszcze przesądzony. Druga połowa meczu przyniosła kolejne bramki zdobyte przez Flipa Strzeleckiego (2) oraz Jakuba Stawskiego (karny), tym samym mecz finałowy zakończył się zwycięstwem Szkoły podstawowej w Woźnikach (Anglia) wynikiem 3:1.

  Po wielkich emocjach przyszedł czas na wręczenie nagród drużynom oraz w kategoriach towarzyszących:


  I miejsce
  SZKOŁA PODSTAWOWA W WOŹNIKACH – ANGLIA


  II miejsce
  Szkoła podstawowa w Zendku – Dania


  III miejsce
  Szkoła podstawowa w Sączowie – Portugalia


  IV miejsce
  Szkoła podstawowa w Tąpkowicach – Irlandia


  V miejsce
  Szkoła podstawowa w Świerklańcu – Czechy


  VI miejsce
  Szkoła podstawowa w Rogoźniku – Włochy


  VII miejsce
  Szkoła podstawowa w Orzech – Szwecja


  VIII miejsce
  Szkoła podstawowa w Przeczycach – Polska


  Tytuł "Najlepszego zawodnika" – Jan Patoń ze Szkoły podstawowej w Świerklańcu (Czechy)


  Tytuł "Najlepszej zawodniczki" – Aldona Glegoła reprezentującej Szkołę podstawową w Przeczycach (Polska)


  Tytuł "Najlepszego bramkarza" – bramkarz drużyny Szkoły podstawowej w Zendku (Dania)


  Tytuł "Zawodnika Fair Play" – Kacper Kucharczak z drużyny Szkoły podstawowej w Przeczycach (Polska)


  Tytuł "Drużyny Fair Play" – Szkoła podstawowa w Zendku (Dania)


  Serdecznie gratulujemy wszystkim drużynom i życzymy kolejnych sukcesów!


  Szczególne podziękowania pragniemy złożyć przedstawicielom samorządów gminnych oraz powiatów, sponsorom, koordynatorom, a także wszystkim osobom zaangażowanym w realizację EURO CUP BRYNICA 2012, które uświetniły tę imprezę swoim wsparciem, zarówno finansowym jak i przejawiającym się w entuzjastycznym dopingu.

  Mamy nadzieję, że impreza wprowadziła państwa w rozpoczynający się właśnie czas sportowych emocji, życzymy zatem wielu niezapomnianych chwil.

  Euro Cup Brynica 2012

  Szanowni Państwo,
  W związku z rozpoczynającym się w dniu dzisiejszym turniejem piłkarskim "Euro Cup Brynica 2012" serdecznie zapraszamy Państwa do kibicowania na boisko w Ożarowicach (ul. Szkolna 1) oraz na boisko w Sączowie (ul. Wolności 61 a).
  Dziękujemy za pomoc w organizacji imprezy oraz współfinansowanie przez gminy członkowskie LGD "Brynica to nie granica" a mianowicie gminie: Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Psary, Siewierz, Świerklaniec i Woźniki. Dziękujemy również za udzielone wsparcie sponsorom:

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AMIBUD. Rafał Szukała w Bytomiu
  • Spółka Dla Zagospodarowania Wspólnot Gruntowych w Nowej Wsi
  • Starostwo Powiatowe w Będzinie
  • Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
  • Zakład Masarski Więcek S.J. Adolf, Dariusz, Klaudiusz Więcek w Psarach
  • Zakład Wielobranżowy Kryza - Plast. Henryk Kamiński w Mikołowie
  • Bank Spółdzielczy w Mierzęcicach
  • Oddział Banku Zachodniego WBK w Katowicach
  • "Wojsmak" Usługi Gastronomiczne. Wojciech Stanik w Tąpkowicach
  • AMW NAWROT Sp.j. w Pyrzowicach
  • Zakład Budowlano- Montażowo-Instalacyjny "KORNEX" Piotr Chłodnicki
  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Sp. z o.o. w Świerklańcu
  • Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach

  WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

  Zarząd Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" zaprasza członków na XI Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2012r. (środa) o godzinie 1700 w Pyrzowicach ul. Centralna 5 , biurowiec MŚP - II piętro sala 203. II termin zebrania wyznacza się na godz. 17:30.
  Głównym tematem porządku obrad Walnego Zebrania Członków będzie przyjęcie sprawozdania za 2011 r.

  Proponowany porządek obrad XI Walnego Zebrania Członków

  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2011.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2011 r.
  8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2011 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji Rewizyjnej za 2011 r.
  10. Przedstawienie sprawozdania Rady Związku za 2011 r.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Związku za 2011 r.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad

  Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

  Przewodniczący Zarządu,
  Jerzy Jóźwik

  "PROWieści" kwiecień 2012

  Szanowni Państwo!

  Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich wznowił, od kwietnia br., wydawanie wersji elektronicznej miesięcznika PROWieści.

  W miesięczniku zamieszczane będą bieżące informacje dotyczące realizacji PROW 2007-2013 oraz polityki w zakresie WPR po roku 2013. Ponadto będą zamieszczane krótkie informacje o zmianach w przepisach prawnych dotyczących Programu oraz o spotkaniach, informacyjnych, szkoleniach i innych wydarzeniach związanych z realizacją PROW 2007-2013, które będą zaplanowane na następne miesiące. Serdecznie zapraszamy do lektury.

  Poszukiwani Latarnicy Polski Cyfrowej!

  Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" (SMWI) wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (MAC) rozpoczęło realizację największego w Polsce przedsięwzięcia na rzecz edukacji cyfrowej dorosłych Polaków pn. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, w ramach którego działa projekt "Polska Cyfrowa Równych Szans". MAC pomoże samorządom budować internetowe sieci szerokopasmowe a Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" poprowadzi projekt Latarników Polski Cyfrowej – animatorów wspierających pokolenie 50+ w cyfrowym świecie.


  Jak zostać Latarnikiem Polski Cyfrowej?

  Kluczowym elementem działań projektowych na rzecz cyfrowej edukacji Polaków, będzie zaproszenie do współpracy i przeszkolenie 2600 lokalnych animatorów działań wprowadzających w świat Internetu – nazwanych Latarnikami Polski Cyfrowej.


  Uwaga: Latarnicy potrzebni są w szczególności w gminach wiejskich i małych miastach!

  Przeszkoleni w ramach unikalnego programu trenerskiego Latarnicy prowadzić będą atrakcyjne działania uświadamiające i edukacyjne w swoich lokalnych środowiskach, korzystając ze wsparcia doradczego centrum kompetencji cyfrowych stworzonego w ramach Projektu. Otrzymają także bezpłatny dostęp do materiałów szkoleniowych, multimediów, biblioteki edukacji cyfrowej i wielu narzędzi pomocnych w organizowaniu zajęć z osobami z pokolenia 50+ w środowiskach wiejskich i małych miastach. Ponadto 200 z nich – zwycięzców w konkursie ogłoszonym w 2012 roku – otrzyma granty finansowe na realizację programu działań w swoim lokalnym środowisku w ciągu 18 miesięcy.

  Poszukujemy osób otwartych na nowe wyzwania, cieszących się zaufaniem społecznym, gotowych podjąć się dzieła zachęcenia przedstawicieli generacji 50+ do zrobienia pierwszego kroku w Internecie. Projekt traktujemy, jako wyzwanie przede wszystkim dla lokalnych liderów, społeczników, pracowników bibliotek, animatorów kultury i wolontariuszy.

  Latarnik Polski Cyfrowej powinien znaleźć się w każdej polskiej gminie!

  Włącz się!

  Osoby zainteresowane uzyskaniem kompetencji Latarnika Polski Cyfrowej zapraszamy do wypełnienia ankiety w serwisie: www.latarnik.mwi.pl lub w profilu: www.facebook.com/polskacyfrowa.

  Wszelkich informacji o projekcie udziela p. Michał Golemo ze Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" – koordynator działań Latarników Polski Cyfrowej (+48 502 358 454 ).

  Wyniki naboru

  Poniżej zamieszczamy listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach działania "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" po procedurze odwoławczej:

 • Lista projektów wybranych do dofinansowania MAŁE PROJEKTY
 • Lista projektów niewybranych do dofinansowania MAŁE PROJEKTY
 • Lista projektów wybranych do dofinansowania ODNOWA I ROZWÓJ WSI
 • Lista projektów wybranych do dofinansowania TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
 • Lista projektów niewybranych do dofinansowania TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
 • Lista projektów wybranych do dofinansowania RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
 • Posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków

  Szanowni Państwo!

  Informujemy, że w dniu 29 marca 2012r. o godz. 17.00 w Biurze LGD odbyło się posiedzenie Rady Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" w celu oceny projektów o dofinansowanie złożonych w ramach działania "Małe projekty", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Odnowa i rozwój wsi".

  Wnioskodawcom przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Rady w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyniku oceny. Odwołanie składa się pisemnie na "Wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku" dostępnym poniżej.

  Posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia wniosków odwoławczych odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2012r. o godz. 17.00 w Biurze LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5.

  06.02.2012 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Związku

  Szanowni Państwo, Zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady Związku, które odbędzie się w dniu 29.03.2012r. o godz. 17.00 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

   Na posiedzeniu Rada dokona oceny zgodności złożonych projektów w naborze na działania:
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Małe projekty

  z Lokalną Strategią Rozwoju, oraz oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z "Procedurą wyboru operacji" stanowiącej rozdział 9 Lokalnej Strategii Rozwoju.


  Przewodniczący Rady Związku
  Stanisław Paks

  06.02.2012 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "MAŁE PROJEKTY"

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Małe projekty".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Małe projekty" w terminie od dnia 20 lutego 2012 r. do dnia 19 marca 2012 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  06.02.2012 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "ODNOWA I ROZWÓJ WSI".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" w terminie od dnia 20 lutego 2012 r. do dnia 19 marca 2012 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  06.02.2012 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW"

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW" w terminie od dnia 20 lutego 2012 r. do dnia 19 marca 2012 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  06.02.2012 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ"

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ" w terminie od dnia 20 lutego 2012 r. do dnia 19 marca 2012 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  20.01.2012 r. - Spotkania informacyjne dla beneficjentów!

  W ramach cyklu spotkań informacyjnych aktywizujących mieszkańców obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" do ubiegania się o środki funduszy unijnych, zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dla beneficjentów.

  Celem spotkania jest przygotowanie zainteresowanych do skorzystania z oferowanej pomocy na działania z zakresu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 – LEADER:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Małe projekty

  Do udziału w spotkaniach szczególnie zachęcamy rolników przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

  20.12.2011 r. - Biuletyn KSOW 4/2011

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujmy, iż ukazał się kolejny 04/2011 numer "Biuletynu KSOW". Wydawnictwo służyć ma wymianie doświadczeń i informacji w ramach realizacji najlepszych praktyk Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wydawcą kwartalnika jest Sekretariat Centralny KSOW, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW.:

  Przerwa w pracy Biura

  Informujemy, iż dniach 15-16.12.2011 r. Biuro LGD "Brynica to nie granica" będzie nieczynne.
  Za utrudnienia przepraszamy.

  ZAWIADOMIENIE

  Zgodnie z par. 17 ust. 3 lit. "d" Statutu Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" Zarząd zwołuje:

  X WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "BRYNICA TO NIE GRANICA"

  na dzień 8 listopada 2011r. (wtorek) godz. 17:00 w Pyrzowicach ul. Centralna 5, biurowiec MŚP , II piętro sala nr 203. II termin zebrania wyznacza się na godz. 17:30.

  W przypadku braku wymaganego kworum, uchwały podejmowane będą przez Walne zebranie w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
  Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Związku Stowarzyszeń.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wydłużenia kadencji Zarządu Związku Stowarzyszeń.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wydłużenia kadencji Komisja Rewizyjnej Związku Stowarzyszeń.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wydłużenia kadencji Rady Związku Stowarzyszeń.
  10. Podjecie uchwały sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad

  Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

  Przewodniczący Zarządu
  Jerzy Jóźwik

  13.10.2011 r. - Nabór na stanowisko Specjalista ds. promocji - informacja o wynikach

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza informację o wynikach II naboru na stanowisko Specjalista ds. promocji (w załączniku).

  07.10.2011 r. - .- Biuletyn KSOW 3/2011

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujmy, iż ukazał się kolejny 03/2011 numer "Biuletynu KSOW". Wydawnictwo służyć ma wymianie doświadczeń i informacji w ramach realizacji najlepszych praktyk Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wydawcą kwartalnika jest Sekretariat Centralny KSOW, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW.:

  06.10.2011 r. - Informator Gminny 06/57- 2011 r.

  Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania "Informatora Gminnego" ukazującego się na terenie województwa śląskiego:

  4.10.2011 r. - II nabór na stanowisko specjalisty ds. promocji - informacja

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko – specjalista ds. promocji – 1 osoba po 1/2 etatu.:

  30.09.2011 r. - Nabór na stanowisko Specjalista ds. promocji - informacja o wynikach

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza informację o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. promocji:

  16.09.2011 r. - Ogłoszenie o ponownym naborze dla specjalisty ds. promocji

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy. Szczegóły w załączniku:

  14.09.2011 r. - Nabór na stanowisko Dyrektora Biura - informacja o wynikach

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza informację o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Biura (w załączniku).

  13.09.2011 r. - Nabór na stanowisko specjalisty ds. promocji - informacja

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko – specjalista ds. promocji – 2 osoby po 1/2 etatu.

  12.09.2011 r. - Informacja na temat działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

  W związku z ogłoszeniem kolejnego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" (PROW 2007- 2013), w załączeniu przekazujemy ulotkę zawierającą podstawowe informacje na temat tego działania, w tym możliwości aplikowania o pomoc.

  Załączniki:

  08.09.2011 r. - Ogłoszenie o naborze z działań PROW 2007-2013 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

  Informujemy o planowanych naborach wniosków z działań PROW 2007-2013 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", które odbędą się w dniach 26 września – 7 października br.

  Uwaga: Nabór wniosków organizowany jest wyłącznie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszeń:

  26.08.2011 r. - Ogłoszenie o naborze dla specjalisty ds. promocji

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy. Szczegóły w załączniku:

  22.08.2011 r. - Wyniki naboru

  Poniżej zamieszczamy listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działania "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" po procedurze odwoławczej:

  Posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków

  Szanowni Państwo!

  Informujemy, że w dniu 2 sierpnia 2011r. o godz. 17.00 w Biurze LGD odbyło się posiedzenie Rady Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" w celu oceny projektów o dofinansowanie złożonych w ramach działania "Małe projekty", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Odnowa i rozwój wsi".

  Wnioskodawcom przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Rady w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyniku oceny. Odwołanie składa się pisemnie na "Wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku" dostępnym poniżej.

  Posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia wniosków odwoławczych odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2011r. o godz. 17.00 w Biurze LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5.

  Poniżej zamieszczamy:

  22.07.2011 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Związku

  Zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady Związku, które odbędzie się w dniu 02.08.2011 r. o godz. 17.00 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

  Na posiedzeniu Rada dokona oceny zgodności złożonych projektów w naborze na działania:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Małe projekty

  z Lokalną Strategią Rozwoju, oraz oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z "Procedurą wyboru operacji" stanowiącej rozdział 9 Lokalnej Strategii Rozwoju.

  Przewodniczący Rady Związku
  Stanisław Paks

  22.07.2011 r. - Dwudniowy Rajd "Liswarcianskim Szlakiem Rowerowym"

  Szanowni Państwo!
  W dniach 30-31.07.2011r. Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" organizuje dwudniowy rajd rowerowy. Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z biurem LGD "Brynica to nie granica" oraz zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami znajdującymi się w załączniku.

  Załączniki:

  14.06.2011 r. - RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w terminie od dnia 27 czerwca 2011 r. do dnia 18 lipca 2011 roku. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  14.06.2011 r. - TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs " Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w terminie od dnia 27 czerwca 2011 r. do dnia 18 lipca 2011 roku. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  13.09.2010 r. - ODNOWA I ROZWÓJ WSI

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Odnowa i rozwój wsi".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Odnowa i rozwój wsi " w terminie od dnia 27 czerwca 2011 r. do dnia 18 lipca 2011 roku.Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  14.06.2011 r. - MAŁE PROJEKTY

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Małe projekty".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Małe projekty" w terminie od 27 czerwca 2011 r. do dnia 18 lipca 2011 roku.Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  08.06.2011 r. - Informator Gminny 05/56-2011 r.

  Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania "Informatora Gminnego" ukazującego się na terenie województwa śląskiego.

  Informator Gminny 05/56


  07.06.2012 - Nabór na stanowisko w Biurze LGD - informacja

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Dyrektora Biura.


  06.06.2011 r. - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

  Z A P R O S Z E N I E

  Zarząd Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica"
  zaprasza członków

  na IX Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2011r. (wtorek) o godzinie 17:00 w Pyrzowicach ul. Centralna 5 , biurowiec MŚP - II piętro sala 203.

  Głównym tematem porządku obrad Walnego Zebrania Członków będzie przyjecie sprawozdania za 2010 r.

  Proponowany porządek obrad IX Walnego Zebrania Członków
  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Przedstawienie sprawozdanie z pracy Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2010.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2010r.
  8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2010r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji Rewizyjnej za 2010r.
  10. Przedstawienie sprawozdania Rady Związku za 2010r.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Związku za 2010r.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad

  Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

  Przewodniczący Zarządu
  Jerzy Jóźwik

  Załączniki

  20.05.2011 r. - Ogłoszenie o naborze

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza nabór na wolne stanowisko Dyrektora Biura.

  I Letnia Spartakiada Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

  W związku z pismem Sekretariatu Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego dotyczącego organizacji I Letniej Spartakiady Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zapraszamy do zapoznanie się z szczegółowym opisem imprezy (strona 1, strona 2).

  Wszystkich zainteresowanych udziałem w I Letniej Spartakiadzie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich prosimy o kontakt z biurem LGD "Brynica to nie granica" do dnia 22 kwietnia br.

  Informator Gminny nr 03/54 - 2011 r.

  Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania "Informatora Gminnego" ukazującego się na terenie województwa śląskiego.

  19.01.2011 r. - UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

  W załączeniu publikujemy projekt uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i zatwierdzenie tekstu jednolitego, wraz załącznikiem tj. LSR (zmiany wprowadzono kolorem czerwonym).

  19.01.2011 r. - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

  Z A P R O S Z E N I E

  Zarząd Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica"
  zaprasza członków

  na VIII Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2011r. (piątek) o godzinie 1700 w Pyrzowicach ul. Centralna 5 , biurowiec MŚP - II piętro sala 203.

  Głównym tematem porządku obrad Walnego Zebrania Członków będzie zmiana Lokalnej Strategii Rozwoju polegająca na dostosowaniu LSR do wymogów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju zostanie opublikowany na stronie internetowej LGD w dniu 20 stycznia 2011 r.

  Proponowany porządek obrad VIII Walnego Zebrania Członków
  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Informacja z pracy Zarządu .
  7. Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
  a) Przedstawienie proponowanych zmian w LSR
  b) Dyskusja
  c) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

  24.11.2010 r. - WYNIKI NABORU

  Poniżej zamieszczamy listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" po procedurze odwoławczej.

  02.11.2010 r. - POSIEDZENIE RADY W SPRAWIE OCENY WNIOSKÓW

  Informujemy, że w dniu 28 października 2010r. o godz. 16.00 w Biurze LGD odbyło się posiedzenie Rady Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" w celu oceny projektów o dofinansowanie złożonych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

  Wnioskodawcom przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Rady w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyniku oceny. Odwołanie składa się pisemnie na "Wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku".

  Posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia wniosków odwoławczych odbędzie się w dniu 15 listopada 2010r. o godz. 17.00 w Biurze LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5.

  Poniżej zamieszczamy :

  26.10.2010 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Związku

  Zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady Związku, które odbędzie się w dniu 28.10.2010r. o godz. 16.00 w siedzibie Biura LGD w Pyrzowicach ul. Centralna 5, pokój nr 111.

  Na posiedzeniu Rada dokona oceny zgodności złożonych projektów w naborze na działania:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Odnowa i rozwój wsi

  z Lokalną Strategią Rozwoju, oraz oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z "Procedurą wyboru operacji" stanowiącej rozdział 9 Lokalnej Strategii Rozwoju.

  Przewodniczący Rady Związku
  Stanisław Paks

  20.09.2010 r. - SPOTKANIE INFORMACYJNE

  W ramach cyklu spotkań informacyjnych aktywizujących mieszkańców obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" do ubiegania się o środki funduszy unijnych, zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjne, które odbędą się w poszczególnych gminach zgodnie z poniższym harmonogramem:

  Lp. Miejsce spotkania Data i godzina spotkania
  1. Urząd Miasta i Gminy Siewierz
  ul. Żwirki i Wigury 16
  28.09.2010r.
  godz. 10.00
  2. Urząd Miejski w Woźnikach
  ul. Rynek 11
  28.09.2010r.
  godz. 17.00
  3. Urząd Gminy Bobrowniki
  ul. Gminna 8
  29.09.2010r.
  godz. 10.00
  4. Urząd Gminy Ożarowice
  ul. Dworcowa 15
  29.09.2010r.
  godz. 16.00

  Celem spotkania jest przygotowanie zainteresowanych do skorzystania z oferowanej pomocy na działania z zakresu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 – LEADER:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Małe projekty

  Do udziału w spotkaniu szczególnie zachęcamy rolników przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. pobierz ogłoszenie

  13.09.2010 r. - ODNOWA I ROZWÓJ WSI

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Odnowa i rozwój wsi".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Odnowa i rozwój wsi " w terminie od dnia 27 września 2010 r. do dnia 18 października 2010 roku. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  13.09.2010 r. - RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w terminie od dnia 27 września 2010 r. do dnia 18 października 2010 roku. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  13.09.2010 r. - TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs " Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w terminie od dnia 27 września 2010 r. do dnia 18 października 2010 roku. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  17.06.2010 r. - Ogłoszenie o ocenie wniosków w konkursie "Małe projekty"

  W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru operacji złożonych do Biura LGD "Brynica to nie granica" w konkursie dla działania "Małe projekty" Rada Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" w dniu 14 czerwca 2010r. podjęła uchwałę zatwierdzającą listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD.

  Poniżej zamieszczamy:

 • 01.06.2010 r. - POMOC FINANSOWA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) przewidziano środki na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

  Pomoc skierowana jest do osób, które planują rozpocząć działalność gospodarczą, lub prowadzą mikroprzedsiebiorstwo na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich. Dany beneficjent może otrzymać pomoc zarówno w ramach osi 3 PROW jak i w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" realizowanego przez Lokalna Grupę Działania "Brynica to nie granica". Działanie to ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizacji projektów w ramach tej strategii.

  Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" prowadzony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" na rok 2010 jest już zakończony. Następny nabór planowany jest w pierwszym kwartale 2011r.

  Obecnie istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 w naborze , który przeprowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

  Poniżej na prośbę Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieszczamy ulotkę zawierającą podstawowe informacje na temat działania, w tym możliwości aplikowania o pomoc.

  Ulotka jest skierowana do podmiotów, które poszukują informacji na temat wsparcia z funduszy europejskich dla przedsiębiorstw. Zawiera podstawowe informacje, istotne z punktu widzenia osoby szukającej odpowiedniego instrumentu wsparcia. Założono, że ma ona funkcjonować jako ulotka elektroniczna (e-ulotka) - zastosowano w niej przekierowania do odpowiednich miejsc na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.

  Ulotka "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

  31.05.2010 r. - INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ LGD

  Informujemy, że w dniu 27 maja 2010r. o godz. 17.00 w biurze Związku odbyło się posiedzenie Rady Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" w celu oceny 26 projektów o dofinansowanie złożonych w ramach działania "Małe projekty".

  Poniżej zamieszczamy

  21.05.2010 r. - VII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

  Zgodnie z § 17 ust. 3 lit. "d" Statutu Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" zwołuję

  VII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "BRYNICA TO NIE GRANICA"

  na dzień 8 czerwca 2010r. (wtorek) godz. 1700 w Pyrzowicach ul. Centralna 5, biurowiec MŚP , II piętro sala nr 203

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
  4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  6. Przedstawienie sprawozdanie z pracy Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2009.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2009r.
  8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2009r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji Rewizyjnej za 2009r.
  10. Przedstawienie sprawozdania Rady Związku za 2009r.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Związku za 2009r.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad.

  Ze względu na ważność spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków proszę o niezawodne przybycie.

  Za Zarząd
  Przewodniczący Zarządu
  Jerzy Jóźwik

  18.05.2010 r. - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Związku

  Zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady Związku, które odbędzie się w dniu 27.05.2010r. o godz. 17.00 w siedzibie Biura Związku w Pyrzowicach ul. Centralna 5 pokój nr 111.

  Na posiedzeniu Rada dokona oceny zgodności złożonych w konkursie na "Małe projekty" projektów z Lokalną Strategią Rozwoju, oraz oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z "Procedurą wyboru operacji" stanowiącej rozdział 9 Lokalnej Strategii Rozwoju.

  Przewodniczący Rady Związku
  Stanisław Paks

  18.05.2010 r. - Informacja Zarządu o liczbie złożonych wniosków

  Zarząd informuje, iż w ogłoszonym naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Małe projekty

  w terminie od 15 kwietnia 2010r. do 11 maja 2010r. wpłynęło 26 wniosków w ramach "Małych projektów".

  16.04.2010 r. - INFORMACJA O POMOCY PRZYZNANIU POMOCY DLA LGD

  Informujemy, iż złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja PROW 2007-2013 na 2010r. został rozpatrzony pozytywnie.

  W związku z powyższym w dniu 31 marca 2010r. w Urzędzie Marszałkowskim została zawarta UMOWA PRZYZNANIA POMOCY nr 00011-6932-UM1200012/2010w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego PROW na lata 2007-2013 pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Zarządem Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica".

  09.04.2010 r. - DORADZTWO DLA BENEFICJENTÓW POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU.

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" zaprasza do skorzystania z możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy doradczej z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach ogłoszonych naborów:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Małe projekty

  Doradztwo prowadzone będzie przez osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w zakresie Programu Leader i przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013 Oś 4.

  Terminy i miejsce dyżurów doradcy:

  22, 23, 27, 28 kwiecień 2010r. w godzinach od 12:00 do 17:00 w Biurze Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" Pyrzowice ul. Centralna 5, pokój nr 111.

  Ze względów organizacyjnych prosimy o uzgadnianie terminu i godziny spotkania, telefonicznie na nr 32 380 23 28, lub osobiście w Biurze Związku Stowarzyszeń LGD "Brynica to nie granica" Pyrzowice ul. Centralna 5 pokój nr 111.

  31.03.2010 r. - MAŁE PROJEKTY

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Małe projekty".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Małe projekty" w terminie od dnia 15 kwietnia 2010 r. do dnia 11 maja 2010 roku. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  31.03.2010 r. - RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w terminie od dnia 15 kwietnia 2010 r. do dnia 11 maja 2010 roku. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  31.03.2010 r. - TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs " Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w terminie od dnia 15 kwietnia 2010 r. do dnia 11 maja 2010 roku. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  10.02.2010 r. - Ogłoszenie o ocenie wniosków w konkursie "Małe projekty"

  W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru operacji złożonych do Biura LGD "Brynica to nie granica" w konkursie dla działania "Małe projekty" Rada Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" w dniu 10 lutego podjęła uchwałę zatwierdzającą listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę projektów nie wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD.

  Poniżej zamieszczamy:

  26.01.2010 r. - Ogłoszenie o ocenie wniosków w konkursie "Małe projekty"

  Informujemy, że w dniu 26 stycznia 2010r. o godz. 16.00 w biurze Związku odbyło się posiedzenie Rady Związku Stowarzyszeń w celu oceny 18 projektów o dofinansowanie złożonych w ramach działania "Małe projekty".

  Poniżej zamieszczamy:

  20.01.2010 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "Małe projekty"

          Na podstawie § 6 Regulaminu Organizacyjnego Rady Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" zawiadamiam o posiedzeniu Rady Związku, które odbędzie się w dniu 26.01.2010 r. o godz. 16.00 w siedzibie biura Związku w Pyrzowicach ul. Centralna 5 pokój nr 111.

          Na posiedzeniu Rada dokona oceny zgodności złożonych w konkursie na "Małe projekty" projektów z Lokalną Strategią Rozwoju, oraz oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z "Procedurą wyboru operacji" stanowiącej rozdział 9 Lokalnej Strategii Rozwoju.

  Przewodniczący Rady Związku
  Stanisław Paks

  27.11.2009 r. - Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu "Małe projekty"

  W ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, LGD "Brynica to nie granica" ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Małe projekty".

  Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 – 2013, na konkurs "Małe projekty" w terminie od dnia 14 grudnia 2009 r. do dnia 11 stycznia 2010 roku. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD "Brynica to nie granica".

  Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD "Brynica to nie granica":

  Lokalna Strategia Rozwoju

  Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" przygotował Lokalną Strategię Rozwoju, można ją pobrać poniżej:

  24.10.2009 r. - Szkolenie dla kadr biorących udział we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju

  W dniach 23 i 24 października 2009r. w Pyrzowicach odbyło się szkolenie dla kadr biorących udział we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju. W szkoleniu uczestniczyli członkowie Zarządu i Rady Związku. Zakres szkolenia obejmował:

  • Prawne formy działania organizacji pozarządowych, uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego;
  • Akty prawne związane z funkcjonowaniem LGD;
  • Omówienie działań Oś 3 i 4 PROW na lata 2007-2013;
  • Procedury konkursowe związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju.

  24.10.2009 r. - Wizyta seniorów z LGD "Żywiecki Raj"

  W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem "Lokalna Grupa Działania –Żywiecki Raj" oraz ze Stowarzyszeniem "Lokalna Grupa Działania- Przymierze Jeziorsko" i zawartej umowy o Partnerstwie do realizacji projektu p.n. "Doświadczenie i mądrość życiowa – seniorzy wartością dodaną lokalnej grupy działania" gościliśmy seniorów z LGD " Żywiecki Raj" z Żywca. Podczas wizyty studyjno-szkoleniowej odbyły się spotkania z osobami ze środowiska osób starszych i tak:

  • W dniu 24 października odbyło się spotkanie z seniorami z gminy Ożarowice podczas obchodów "Dnia Seniora" organizowanego przez Koło Nr 10 Ożarowice Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Uroczystość została zorganizowana w Sali Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach, a uświetnił ją występ Zespołu Śpiewaczego "Pyrzowianki" z Pyrzowic oraz koncert akordeonowy w wykonaniu Pana Szymona Piguła - instruktora Zespołu. Spotkanie upłynęło przy wspólnej zabawie ze śpiewem, humorem, a do tańca przygrywała Kapela "Sami Swoi" z Tąpkowic.
  • W dniu 26 października w Sali ślubów Urzędu Miasta i Gminy Siewierz odbyło się spotkanie z seniorami z Siewierza. Spotkanie zorganizował Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siewierzu, a poprowadziła go Przewodnicząca Zarządu Pani Eugenia Kosteczka. Podczas prezentacji swojej działalności i wymiany doświadczeń panowała niezwykle ciepła i serdeczna atmosfera, a uroczysty charakter spotkania akcentował popis Zespołu Wokalnego Seniorów "Ale Babki" z Siewierza.

  Podczas tych spotkań gości z Żywcach "na estradzie" reprezentowała Pani Irena Golec z Milówki - mama Łukasza i Pawła Golców. Dowcipom i żartobliwym monologom prześwietnej "gawędziarki" nie było końca. Fanom Braci i oczywiście swoim rozdawała zdjęcia z autografami .

  Ponadto w ramach pobytu gości z Żywiecczyzny na obszarze działania naszej Lokalnej Grupy zorganizowaliśmy wyjazd do Portu Lotniczego w Pyrzowicach, gdzie z tarasu widokowego mogliśmy obserwować ruch lotniczy (startowanie i lądowanie samolotów pasażerskich) oraz zwiedzanie zabytków na terenie Miasta i Gminy Siewierz.

  Po zabytkach oprowadzał gości Pan Artur Rok pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu, który z wielką pasją przekazał nam rys historyczny Siewierza i zabytków oraz uraczył niezwykłymi opowieściami o nich. Zwiedziliśmy czternastowieczny zamek książąt śląskich i biskupów krakowskich, zabytkowy Kościół p.w. św. Macieja Apostoła, budynek starej Gminy w Siewierzu wraz z Izbą Tradycji i Kultury Dawnej oraz Rynek w Siewierzu oczywiście z "Siewierskimi Pannami".

  12.10.2009 r. - Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

  Zarząd Związku Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" zaprasza Członków Związku na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 23 października 2009r. o godzinie 1800 w Pyrzowicach ul. Centralna 5, sala nr 115 (I piętro w biurowcu MŚP).

  Głównym tematem porządku obrad Walnego Zebrania Członków będzie podjecie uchwały w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dostosowania procedur wyboru operacji zawartych LSR do obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  22.09.2009 r. - Spotkania informacyjne

  Zapoczątkowany został cykl spotkań informacyjnych aktywizujących mieszkańców obszaru działania Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" do ubiegania się o środki funduszy unijnych.

  Podczas spotkania omówione zostaną szczegóły otrzymania pomocy finansowej w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  Do udziału w spotkaniu szczególnie zachęcamy rolników przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

  Harmonogram spotkań
  Lp. Data i godzina spotkania Miejsce spotkania
  1. 1.10.2009 r.godz. 11.00 Urząd Gminy Bobrowniki
  ul. Gminna 8
  2. 1.10.2009 r. godz. 17.00 Urząd Miasta i Gminy Siewierz
  ul. Żwirki i Wigury 16
  3. 2.10.2009 r. godz. 11.00 Urząd Gminy Ożarowice
  ul. Dworcowa 15
  4. 2.10.2009 r. godz. 17.00 Urząd Miejski w Woźnikach
  ul. Rynek 11 Woźniki

  Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu - nr telefonu 032 380 23 28 lub 501 360 216.

  21.09.2009 r. - Informacja o przyznaniu pomocy dla LGD

  Informujemy, iż złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja PROW 2007-2013 został rozpatrzony pozytywnie.

  W związku z powyższym w dniu 2 września 2009r. w Urzędzie Marszałkowskim została zawarta UMOWA PRZYZNANIA POMOCY nr 6932-UM1200010/09 w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego PROW na lata 2007-2013 pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Zarządem Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica".

  Wydarzenia promocyjno-kulturalne terenu działania Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica"

  Na terenie działania Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" tj. w gminach: Bobrowniki, Ożarowice, Siewierz i Woźniki odbyły się imprezy kulturalne, w które włączyła się Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" promując obszar działania Związku.

  W dniach 6 i 7 czerwca 2009r. na błoniach zamkowych przy zamku w Siewierzu odbyły się "47 DNI ZIEMI SIEWIERSKIEJ". Podczas imprezy odbyły się zawody sportowe oraz występy licznych zespołów i wykonawców. Gwiazdami wieczorów byli: zespół "Trubadurzy" oraz występ Janusza Radka.

  W dniu 27 czerwca 2009r. w Niezdarze, gmina Ożarowice odbyło się V LETNIE SPOTKANIE Z MUZYKĄ I ŚPIEWEM "Nie zna granic pieśni zew". Wśród wykonawców goszczono Zespół "Jarzębinka" z terenu działania zaprzyjaźnionej Lokalnej Grupy Działania "Przymierze Jeziorsko" z Warty.

  W dniach 29 i 30 czerwca 2009r. na stadionie Klubu Sportowego "Orzeł w Bobrownikach odbyły się "DNI GMINY BOBROWNIKI". W ramach imprezy odbył się Wielki Turniej Sołectw . Atrakcjami były : występ Andrzeja Sikorowskiego z zespołem "Pod Budą", Koncert zespołu "Pectus" jak również Musical "Crazy Love" rewelacyjnego zespołu młodzieżowego z Bobrownik.

  W dniach 18 i 19 lipca 2009r. w Psarach, gmina Woźniki odbył się "III MIĘDZYGMINNY PIKNIK STRAŻACKI". W Pikniku uczestniczyły Ochotnicze Straże Pożarne z terenu działania Związku Stowarzyszeń LGD "Brynica to nie granica" które dały pokaz umiejętności strażaków podczas zawodów, jak również pokaz nowoczesnego sprzętu strażackiego.

  02.09.2009 r. - Nabór na stanowisko specjalisty ds. projektów - informacja o wynikach

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza informację o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. projektów (w załączniku).

  19.08.2009 r. - Nabór na stanowisko specjalisty ds. projektów - informacja

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko – specjalista ds. projektów – 2 osoby po 1/2 etatu.

  30.07.2009 r. - Ogłoszenie o naborze dla specjalisty ds. projektów

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ponownie ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy.

  10.07.2009 r. - Ogłoszenie o naborze dla specjalisty ds. projektów

  Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy.

  10.07.2009 r. - Zaproszenie na III Międzygminny Piknik Strażacki

  Ochotnicza Straż Pożarna Psary (Gmina Woźniki) zaprasza na III Międzygminny Piknik Strażacki organizowany w Psarach dniach 18 i 19 lipca 2009 r.

  Piknik jest cykliczną imprezą organizowana dla obszaru działania Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" w której udział wezmą Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Woźniki, Ożarowice, Bobrowniki, Siewierz i Mierzęcice, będące członkami LGD "Brynica to nie granica".

  III MIĘDZYGMINNY PIKNIK STRAŻACKI

  PROGRAM IMPREZY:

  SOBOTA – 18.07.2009 r.

  17.00 Rozpoczęcie Pikniku, przywitanie uczestników, przedstawienie programu imprezy.
  17.15 Pokazy umiejętności strażaków oraz sprzętu strażackiego.
  18.30 Pokaz nowoczesnego sprzętu straży zawodowej.
  19.00 Występ zespołu ludowego "Babie Lato".
  19.30 Zabawa taneczna ( zespół "Yunix").

  NIEDZIELA – 19.07.2009 r.

  16.30 Przywitanie uczestników.
  16.40 Zawody drużyn młodzieżowych OSP – część I.
  17.30 Zabawy i konkursy dla dzieci.
  18.00 Piana.
  18.15 Zawody drużyn młodzieżowych OSP- część –II.
  18.45 Występ zespołu tanecznego "Escape".
  19.20 Wręczenie nagród uczestnikom zawodów.
  19.30 Zabawa taneczna ( zespół "Yunix").

  Serdecznie zapraszamy!

  03.06.2009 r. - III Ogólnopolski kongres odnowy wsi

  Na zaproszenie Dyrektora Wydziału Terenów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" uczestniczył w III Ogólnopolskim Kongresie Odnowy Wsi, który odbył się w dniach 28 – 30 maj 2009r. w Podlesicach - gmina Kroczyce w powiecie zawierciańskm. Organizatorem Kongresu był Samorząd Województwa Śląskiego oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów.

  W kongresie wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji oraz Lokalnych Grup Działania.

  Nasz Związek na Kongresie zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia członków w dziedzinie odnowy wsi. Były to osiągnięcia gmin: Bobrowniki, Ożarowice, Siewierz i Woźniki. Wystawiliśmy swoje stoisko promujące LGD, cieszące się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników z całej Polski. Swe stoiska wystawiły również zaprzyjaźnione Lokalne Grupy z województwa śląskiego jak również z innych regionów kraju. Nawiązaliśmy kontakt z grupą z Mazur , która posiada taką jak nasz Związek formę prawną – Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.

  Podczas Kongresu uczestniczyliśmy w warsztatach, panelach dyskusyjnych, debatach regionów, których tematem przewodnim była polska wieś. Nie zabrakło również atrakcji Kongresowych a wśród nich:

  • Stół Tradycyjny - degustacja tradycyjnych produktów lokalnych i regionalnych z terenu województwa śląskiego(wyśmienite!)
  • Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk"
  • Biesiada Śląska – występy zespołów i orkiestr regionalnych.

  Cel Kongresu jakim było wypromowanie idei odnowy wsi, jako elementu polityki regionalnej na obszarach wiejskich w Polsce i promocja Województwa Śląskiego w tym przedmiocie został osiągnięty. Była to wspaniała okazja do nawiązania współpracy i podzielenia się doświadczeniami pomiędzy instytucjami i organizacjami uczestniczącymi w Kongresie.

  25.05.2009 r. - Walne Zebranie Członków

  Z A P R O S Z E N I E

  Zarząd Związku Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" zaprasza Członków Związku na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2009r. o godzinie 1700 w Pyrzowicach ul. Centralna 5, sala nr 203 (II piętro w biurowcu MŚP).

  Głównym tematem porządku obrad Walnego Zebrania Członków będzie zatwierdzenie sprawozdania z pracy Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2008.

  22.05.2009 r. - Podpisano umowę na realizację LSR.

  Z wielką satysfakcją informujemy wszystkich zainteresowanych, iż w związku ze złożonym wnioskiem o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju do Urzędu Marszałkowskiego, Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" został wybrany do realizacji lokalnej strategii rozwoju, w następstwie czego została zawarta UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU z Samorządem Województwa Śląskiego.

  Podpisanie umowy nastąpiło 22 maja br. w Górnośląskim Centrum Kultury.
  Ze strony Związku Stowarzyszeń LGD "Brynica to nie granica" umowę podpisali: Pan Jerzy Jóźwik – Przewodniczący Zarządu, Pani Krystyna Kosmala – Wiceprzewodnicząca Zarządu , Pani Wacława Kocot - Skarbnik Zarządu, jako osoby uprawnione do reprezentacji Związku.

  Podpisanie w/w umowy rozpocznie proces rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania".

  O wszelkich podjętych działaniach wynikających z postanowień Umowy będziemy na bieżąco informować.

  15.01.2009 r. - Złożone wnioski

  Inforumujemy, że LGD "Brynica to nie granica" w dniu 15.01.2009 r. złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - Wydział Terenów Wiejskich dwa wnioski:

  • o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju;
  • o przyznanie pomocy na rok 2009 w ramach działania 4.31 – Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania.

  07.01.2009 r. - Termin walnego zebrania

  Informujemy o zwołaniu Walnego Zebrania przez Zarząd LGD "Brynica to nie granica", odbędzie się ono w dniu 13.01.2009 r. o godz. 17.00 w budynku MŚP w Pyrzowicach przy ul. Centralnej 5, wejście klatką B - pierwsze piętro, sala 115.

  W porządku zebrania przewiduje się między innymi uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" oraz informacje o bieżącej pracy Grupy.

  Na zebranie Zarząd serdecznie zaprasza wszystkich przedstawicieli członków Grupy!

  30.10.2008 r. - Informacja o rozliczeniu zobowiązań wynikających z realizacji projektu Lokalnej Grupy Działania

  W dniu 22.10.2008r. został zrefundowany przez Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie, wniosek o płatność końcową dla projektu zrealizowanego przez Lokalną Grupę Działania "Brynica to nie granica", projekt realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", Działanie 2.7 "Pilotażowy Program Leader +". Otrzymane środki pozwoliły na zrealizowanie zobowiązania kredytowego wobec Banku Spółdzielczego w Mierzęcicach, który to Bank udzielił naszej grupie kredytu na realizację powyższego projektu.

  Uregulowane zostało, także zobowiązanie w stosunku do Zarządu Województwa Śląskiego, który udzielił grupie nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 150 000,00 zł na realizację projektu.

  Wniosek o dofinansowanie projektu zamykał się kwotą 488.900,00 zł. i na taką kwotę została zawarta umowa z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa- FAPA w Warszawie.

  Więcej informacji w pliku załączonym do tej aktualności.

  03.09.2008 r. - Komunikat z walnego zebrania członków LGD

  W dniu 3 września 2008 r. w budynku Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pyrzowicach ul. Centralna 5 (nowa siedziba biura Związku) odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica".
  W Walnym Zebraniu udział wzięło 29 członków zwyczajnych oraz zaproszeni goście

  05.08.2008 r. - Informacja o podstępach realizacji projektu

  W załączeniu znajduje się aktualna informacja o postępach w realizacji naszego projektu (PDF).

  14.04.2008 r. - Zestawienie rzeczowo-finansowe

  Do dnia 14 kwietnia 2008 r. Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" miał termin na złożenie kolejnego wniosku o płatność. W załączeniu znajduje się zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji projektu (Excel).

  14.11.2007 r. - Zestawienie rzeczowo finansowe

  Do dnia 14 listopada 2007 r. Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" miał termin na złożenie wniosku o pierwszą płatność w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"/ Działanie 2.7 Pilotażowy program Leader+ w ramach umowy L/02/128/2006 podpisanej 23 marca 2007r. z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). W załączeniu znajduje się zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji projektu (Excel).

  Login:
  Hasło:

  PROW 2014-2020