Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

  • AKTUALNOŚCI
  • STOWARZYSZENIE
  • KONTAKT

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju i Promocji Wsi Boguchwałowice (Gmina Mierzęcice)O nas

Cele działania organizacji:

  1. Integracja społeczeństwa na rzecz rozwoju i promocji środowiska oraz pobudzenie wrażliwości społecznej,
  2. Tworzenie warunków rozwoju samorządności poprzez wpieranie inicjatyw gospodarczych, kulturalno- oświatowych i proekologicznych,
  3. Wspomaganie Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach w zakresie kształcenia i wychowania młodego pokolenia,
  4. Podejmowanie działań na rzecz poprawy wizerunku wsi i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa jej mieszkańców,
  5. Inspirowanie działań mających na celu podwyższenie standardu życia mieszkańców wsi.

Zarząd

Stanisław Nowak - Prezes
Dariusz Siudyka - Wiceprezes
Anna Budzynowska - Sekretarz Zarządu
Zbigniew Nowak - Skarbnik
Martyna Wrońska - Członek Zarządu

Dane kontaktowe:
Adres:
Boguchwałowice
ul. Buczka 1
42-460 Mierzęcice
Telefon:
502 415 687
KRS:
0000274008
E-mail:
Napisz do nas >>

polub nas PROW 2014-2020