Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 • AKTUALNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE
 • KONTAKT

Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjum” Psary (Gmina Psary)O nas

Cele działania organizacji:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu;
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
 6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu;
 8. Organizowanie treningów i uczestnictwo w rozgrywkach piłki siatkowej dziewcząt prowadzonych przez Śląski Związek Siatkówki w Katowicach oraz inne podmioty.

Zarząd

Andrzej Olszewski - Prezes
Kinga Ćwintal - Wiceprezes
Ewa Wawrzak - Sekretarz

Dane kontaktowe:
Adres:
ul. Szkolna 32
42-512 Psary
Telefon:
32 267 21 42
E-mail:
Napisz do nas >>

polub nas PROW 2014-2020