Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

  • AKTUALNOŚCI
  • STOWARZYSZENIE
  • KONTAKT

Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Psary-Babienica (Gmina Woźniki)O nas

Cele działania organizacji:
Podstawowym celem działania Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie pracy wychowawczej poprzez umożliwienie wszystkim chętnym z terenu Psar i Babienicy oraz okolicznych, przyległych miejscowości uprawiania sportu, w tym przede wszystkim piłki nożnej , na boiskach i obiektach sportowych użytkowanych przez Klub. Działalność Klubu winna przyczynić się do integracji lokalnej społeczności.

Zarząd

Stefan Kucharczyk - Prezes
Stefan Grotecki - Wiceprezes
Anna Grotecka - Sekretarz
Jacek Niglus - Skarbnik
Norbert Cyl - Członek Zarządu
Andrzej Respondek - Członek Zarządu
Marcin Gatys - Członek Zarządu

Dane kontaktowe:
Adres:
Psary ul. Szkolna 2
42-287 Lubsza
Telefon:
34 357 90 37
KRS:
0000010255

polub nas PROW 2014-2020