Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

  • AKTUALNOŚCI
  • STOWARZYSZENIE
  • KONTAKT

Piknik militarnyLokalna Grupa Działana
"Brynica to nie granica"
zaprasza dzieci, młodzież
oraz wszystkich pasjonatów miltariów na:
27.10.2012 r. Start: 10:00 w Szkole Podstawowej w MierzęcicachW programie:

  • prezentacje pojazdów oraz sprzętu wojskowego: 314 dyw. piech. płk Jefimienki, Powstaniec Śląski, Berliner Mauer, samochód Willys MB, organizacja "Strzelec"
  • występy artystyczne dzieci
  • rozdanie dyplomów uczestników wyróżnionych w konkursie na prospołeczną i estetyczną wspólnotę mieszkaniową
  • rozstrzygnięcie konkursu "Mierzęcice - moje osiedle - wczoraj, a dziś"
  • degustacje wojskowej grochówki


  • Zapraszamy wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". W trakcie imprezy będzie możliwość skonsultowania pomysłu na projekt oraz dowiedzieć się więcej na temat pozyskiwania funduszy z UE od pracownika biura LGD "Brynica to nie granica".
PS WPR 2023-2027 Wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020