Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 • AKTUALNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE
 • KONTAKT

Organy StowarzyszeniaKomisja Rewizyjna

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

Agnieszka Frączek (Gmina Mierzęcice)
Justyna Gubała (Gmina Ożarowice)
Marian Mierzwa (Gmina Woźniki)

Rada LGD

SKŁAD RADY STOWARZYSZENIA:

 1. Przewodniczący Rady- Paks Stanisław (Gmina Mierzęcice, sektor społeczny)
 2. Wiceprzewodniczący Rady- Kałdonek Witold (Gmina Woźniki, sektor społeczny)
 3. Członek Rady- Brzozowski Łukasz (Gmina Bobrowniki, sektor społeczny)
 4. Członek Rady- Dobrowolska Agnieszka (Gmina Siewierz, sektor publiczny)
 5. Członek Rady- Gajdzik Ewelina (Gmina Bobrowniki, mieszkaniec)
 6. Członek Rady- Janas Michał (Gmina Siewierz, sektor społeczny)
 7. Członek Rady - Kensy Henryk (Gmina Mierzęcice, sektor gospodarczy)
 8. Członek Rady- Kotela Anna (Gmina Psary, sektor publiczny)
 9. Członek Rady- Nickel Gerard (Gmina Świerklaniec, sektor społeczny)
 10. Członek Rady- Nolewajka Michał (Gmina Świerklaniec, mieszkaniec)
 11. Członek Rady- Olszewski Andrzej (Gmina Psary, sektor społeczny)
 12. Członek Rady- Pogoda Mariusz (Gmina Woźniki, sektor gospodarczy)
 13. Członek Rady- Potera Katarzyna (Gmina Ożarowice, sektor społeczny)
 14. Członek Rady- Pudo Paweł (Gmina Siewierz, sektor społeczny)
 15. Członek Rady- Szynal Henryk (Gmina Ożarowice, sektor społeczny)

Zarząd LGD

SKŁAD ZARZĄDU:

 1. Przewodniczący Zarządu - Janusz Majczak (Gmina Bobrowniki)
 2. Wiceprzewodniczący Zarządu - Zdzisław Hryciuk (Gmina Woźniki)
 3. Wiceprzewodniczący Zarządu - Joanna Trzcionka (Gmina Siewierz)
 4. Skarbnik Zarządu - Aurelia Gnacik (Gmina Ożarowice)
 5. Sekretarz Zarządu - Urszula Pawlik (Gmina Psary)
 6. Członek Zarządu - Ilona Jaworska-Kapica (Gmina Świerklaniec)
 7. Członek Zarządu - Dorota Kacprowicz (Gmina Mierzęcice)

polub nas PROW 2014-2020